Na místo posledního odpočinku chodí denně mnoho lidí zavzpomínat si na své blízké, a proto by nejen hřbitov samotný, ale i jeho okolí mělo být udržované a působit důstojným dojmem. Bohužel o tom nemůže být v souvislosti s obvodovou zdí kladenského hřbitova, která se pomalu, ale jistě rozpadá, řeč. Kusy zdiva padají dokonce na přilehlé hroby.

„Prvního června byla zahájena výstavba nové zdi z KB bloků po celé délce hřbitova. Předpokládáme, že do konce září bude kompletní výměna hotova,“ řekl Radovan Víta, vedoucí odboru životního prostředí kladenského magistrátu.

V bezprostřední blízkosti hřbitova leží zahrádkářská kolonie, v tohoto důvodu nemůže být dělníkům poskytnuta jakákoliv technická pomoc. Žádný stroj by totiž úzkou cestou neprojel. Nezbývá tedy nic jiného než všechnu práci svěřit lidským rukám.

„Tento terén je náročný pro mechanizaci a tím se výměna zdiva stává velmi náročnou akcí. Vše se musí ručně oťukat, ručně zbourat a ručně odnést,“ vysvětlil Petr Pokorný, správce kladenských hřbitovů.

Zvláštní pozornost musí být také věnována starým rodinným hrobkám, které stojí přímo za zdí. Odstrojení musí tedy být zvláště šetrné.

„Práce musí být vždy přerušena a vše odklizeno při každém aktu, například při rozprašování. Hlavním problémem je úzce vymezený pruh, který je určený pro manipulaci a po němž jedině se mohou dělníci pohybovat,“ informoval Radovan Víta.

Nejen bourání, ale také nová výstavba zdi se musí uskutečnit pouze ručně. Tento fakt se odrazil také na výši finanční investice, jež činí čtyři miliony korun.