Pryč jsou doby, kdy prolézačky a pískoviště byly na každém rohu. Od roku 2003 regulují totiž všechna dětská hřiště evropské normy. Podle nich nesmí být na ploše třeba klasická zeměkoule, tradiční prolézačka, jež za minulého režimu nechyběla téměř na žádném hřišti. Zakázány jsou ostré hrany, některé kovové prvky nebo dřevo, z něhož se odlamují třísky. Kvůli narkomanům a pejskařům nejsou doporučována ani pískoviště. „Evropská komise není odpovědná za hřiště. Dodržování norem je povinností výrobce a provozovatele,“ uvedl mluvčí zastoupení Evropské komise pro ČR Martin Stašek.

„Technický stav hřišť kontroluje na základě uzavřené smlouvy specializovaná firma. Četnost kontrol závisí na konkrétních lokalitách,“ sdělila Eva Duschanková z kladenského magistrátu. Další pokles počtu hřišť se v Kladně už nepředpokládá. Naopak, každoročně by měly být obnoveny nebo vybudovány další, odpovídající normám EU.

Údržba hřišť stojí Kladno ročně 3,5 milionu korun

Ještě před pěti roky bylo v Kladně přibližně 220 ploch označovaných jako dětská hřiště. Nyní jich kladenský magistrát eviduje asi jednu pětinu z uvedeného počtu. Rušení hřišť se v minulých letech neobešlo bez odmítavých reakcí občanů. Na druhou stranu alespoň polovina z těch zbylých je vzhledem k přísnějším normám EU kvalitnější a bezpečnější.

Revitalizace a údržba původního počtu hřišť by byla pro rozpočet města neúnosná. Mnohé tak byly označeny, i když na nich byla třeba jen jedna stará houpačka. V září roku 2004 uspořádalo vedení města sérii besed s občany, kteří zde k budoucnosti dětských hřišť mohli vznést připomínky. Také na základě těchto setkání stanovila městská rada počet hřišť v Kladně na čtyřiačtyřicet.

„Nově upravená hřiště musí splňovat řadu podmínek. Nesmí mít například nebezpečné dopadové plochy, prvky jsou bez ostrých hran, některá hřiště jsou oplocena,“ informovala Eva Duschanková z kladenského magistrátu. Dvě z kladenských hřišť úřad pronajal – Bukovku občanskému sdružení Spolek Podprůhon, o hřiště v Italské ulici se stará soukromá společnost, jež zde provozuje cukrárnu. Na údržbu a kontrolu dětských hřišť prováděných nasmlouvanou firmou město vynaloží ročně tři a půl milionu korun. „Problémy bývají s vandaly, kteří každou chvíli něco na hřištích poničí, ale i s neukázněnými pejskaři,“ poznamenala Duschanková. Úkol kontrolovat hřiště mají proto i hlídky kladenských strážníků.