Staveniště bylo firmě předáno v prosinci loňského roku, ale práce se kvůli komplikacím mírně opozdily. Stavební firma však problémy záhy vyřešila a květnový termín dokončení už nemělo co ohrozit.

Hřiště sousedí s velvarskou základní školou, která dosud vhodné sportoviště postrádala. Ze všech nejvíce ho proto využijí právě žáci základky, ovšem přístup na plochu mají mimo vyučování neomezeně i ostatní. „Hřiště má správce, který dohlíží na pořádek. Ten každému vydá klíče a podle potřeby sportovní náčiní. Vstup na plochu je zdarma,“ upřesnil podmínky užívání ředitel velvarské základní školy Petr Došek.

Město při tvorbě projektu neopomnělo ani na kategorii nejmenších. Ti najdou vyžití hned vedle tartanu v podobě nového dětského hřiště s prolézačkami, houpačkami a v neposlední řadě skluzavkami.

Podle starostky Velvar Jitky Linhartové, je sportoviště součástí velkého projektu nazvaného Multifunkční kulturní a sportovní centrum Velvary. První myšlenku propojit stávající areál v jeden komplex začali Velvarští rozvíjet již před druhou světovou válkou, ale až v roce 2006 se podařilo dát nápadupevnější obrysy.

„Projektem jsme se dostali na částku 80 milionů korun, takže nám bylo jasné, že musíme práce rozdělit do několika etap. Tou první dokončenou je právě slavnostně otevřené víceúčelové sportovní a dětské hřiště, za což jsme velice rádi a děkujeme všem, kteří akci podpořili a podíleli se na ní,“ řekla starostka Linhartová.

Podle jejích slov by měly nyní následovat další dvě etapy, a to dle finančních možností města. V pořadí je rekonstrukce a dostavba městského kina a třetí pak oprava budovy sokolovny. Na včerejší slavnosti nechyběli, kromě dětí, vzácní hosté.

Středočeský hejtman David Rath, senátor za Kladensko Jiří Dienstbier ml., legendární český hokejista Augustin Bubník, stejně jako dnes již slavný žák velvarské školy – hokejista NHL Jiří Tlustý a další.