„Letos byl opraven vnější plášt budovy. Nebyly to pouze práce kamenické, ale také dílo restaurátorské povahy, na němž pracoval akademický sochař Jarmil Plachý. Kromě toho byly zhotoveny nové kovové dveře za pětadevadesát tisíc korun,“ řekl vedoucí odboru kultury ve Slaném Vladimír Přibyl.
Podle jeho slov je okolo kaple Božího hrobu nyní vytvořena podzemní bariéra, aby zamezila prorůstání kořenů a dalšího narušování zdiva. Kvůli tomu, že kaple je za dlouhá léta zarostlá náletovými dřevinami, rozhodlo se vedení odboru v příštím roce pro vyklestění místa a osázení barevnými keři.
„Boží hrob je symbolikou vzkříšení. Nechceme to tedy pojmout jako kalvárii, ale radostně. Rádi bychom tam zasadili dřeviny kvetoucí bíle. Pro tyto účely bude vyhotovena studie a požádáno o grant. Slaňáci se v místě dočkají i laviček a informačních tabulí.