Jak potvrzují pracovníci kladenského magistrátu, dlužníků, kteří své hroby neproplácí, je velké množství. „Buď jde o hroby, u kterých není znám současný vlastník, což se stane například tak, že vlastník zemřel a dědic se nepřihlásil ke svým právům a povinnostem, nebo údaje o vlastníkovi známe, ale na výzvy k proplacení nereaguje, případně na adrese je neznámý a nemáme kam výzvy doručit,“ řekla mluvčí Magistrátu města Kladna Lenka Růžková a dodala: „Hroby, u kterých neznáme vlastníka, označujeme samolepkou s výzvou, aby nás vlastník hrobu kontaktoval. Jsme odkázáni na to, zda se dotyčný sám ozve a věc dořeší. Často se ale stává, že hrob je navštěvován, opečováván i ozdoben, ale na výzvy k proplacení nikdo dlouhodobě nereaguje."
 
U neplacených hrobů, kde je vlastník znám, zasílají úředníci písemné výzvy k proplacení, pokouší se opakovaně sjednat nápravu a zajistit uzavření nové nájemní smlouvy na hrobové místo. Výzvy jsou většinou odesílány nejdříve obyčejnou poštou, poté doporučeně. I na tyto výzvy ale často vlastníci nereagují. Pak nezbývá, než hrob opět označit samolepkou.

 Co se týká opuštěných hrobů význačných osobností, i zde se město nejprve snaží dohledat rodinné příslušníky, kteří by se o hrob dále starali. „Pokud se nám nedaří kontaktovat někoho z rodiny, pokoušíme se pomocí samolepek o neproplacení kontaktovat veřejnost, zda by hrob někdo adoptoval. To se po několika letech povedlo například u hrobu tankisty Karla Šlosara, který je proplacen, jen prozatím vlastník hrobu nesejmul samolepku,“ sdělila Růžková.

Pokud úředníci nikoho nenajdou a hrob nemá nájemce, snaží se město o hrob postarat v rámci správy pohřebiště. „Takový hrob ale zůstává označen samolepkou pro případ, že by jej někdo chtěl rovněž adoptovat nebo že by se objevil rodinný příslušník, který by chtěl převzít hrob do své péče,“ doplnila mluvčí.

Zrušení hrobu

Hrobová místa, která nemají platnou nájemní smlouvu a nejsou proplacena, se snaží správa hřbitovů zachovat a dohledat platného vlastníka. Vždy jde o velmi citlivou záležitost a zrušení hrobu není lidsky ani legislativně jednoduché.

„K odstranění hrobového zařízení přistupujeme pouze v případě, že hrob nemá platnou nájemní smlouvu, je dlouhodobě opuštěný a neudržovaný a svým stavem ohrožuje zdraví a majetek osob pohybujících se v jeho blízkosti, takzvaný havarijní stav,“ objasnila Lenka Růžková.
 
Co se týká kapacity kladenských hřbitovů, přesný počet volných hrobových míst se neustále mění. „Aktuálně máme na kladenských hřbitovech volná hrobová místa. V současné době však nemáme k dispozici žádné volné kolumbární schránky. Výstavba nového kolumbária se ale již připravuje,“ uzavřela mluvčí.