Při příjezdu do Drchkova bylo možné spatřit mnoho překážek postavených na okolních lukách. I díky krásnému počasí se na start postavilo téměř padesát jezdců. Diváci přišli v hojném počtu sledovat akční podívanou. Právě pro ně připravili pořadatelé kromě občerstvení i autobus. Díky přátelům z MDT Slaný neunikl účastníkům téměř žádný důležitý moment.

Místní jezdecké centrum se stará nejen o spokojenost diváků. Jízdy se může účastnit každý podle svých možností. Skupiny jsou děleny podle zdatnosti jezdců. Jet mohou i ti, co přes překážky v terénu neskáčou. Navíc pak má každá překážka svou nižší i vyšší variantu, aby jezdec mohl zvolit podle své zdatnosti. Na bezpečnost a dodržování pravidel tady kladou důraz, což předchází úrazům. Přípravy začínají už dva měsíce předem. Má je na starosti Markéta Beránková, ale bez pomoci dalších minimálně patnácti členů jezdeckého centra by se Hubert nemohl pořádat. „Nejtěžší je jízdu naplánovat tak, aby vyšlo počasí,“ dodala Markéta Beránková.

Jízda byla rozdělena na dvě části. Po první pasáži s mnoha skoky následovala hodinová přestávka. Druhá část vyvrcholila závěrečným dostihem na posekaném kukuřičném poli. V cíli museli jezdci projet branou s pověšenými cenami. Jako první z mladých jezdců získala liščí ocas Klára Kofrová s koněm Karin. O chvilku později se Arnošt Padua na plnokrevníkovi Akvarelovi zmocnil stejné trofeje určené pro dospělé jezdce.

Od osmi hodin večer se v sousední obci – Královicích konal soud. Všichni provinilci se před ním musí zodpovídat ze svých činů. Pád z koně, předjíždění, nerespektování pokynů, ale i nadávání jiným či vlastnímu koni znamenalo točení na kole trestů. Vytočit si mohli jezdci tělesný trest, milost nebo například kulturně výchovný trest. Potrestaní jezdci museli předvést i baletní interpretaci Labutího jezera. O hudební zábavu se pak postarala kapela Dřeváci.