Tato novodobá tradice pořádání slavností si získala již oblibu pro svoji atraktivnost a své pevné místo v kalendáři mnohých obyvatel města a jeho okolí. Součástí slavností bylo i čtvrté slánské Evropské setkání, kterého se zúčastnili zástupci spřátelených měst ze Slovenska, Skotska a Německa.

Pestrá programová nabídka slavností se skládala ze tří samostatných celků. Vpátek odpoledne to byl Běh královským městem Slaným pro děti i dospělé, dále Euphorica - koncert středověkých a sefardských písní a ohňový průvod městem sukázkou noční rytířské bitky na hřišti Slavoje. Vsobotu si zájemci mohli vybrat znabídky: Historický průvod městem s Janem Roháčem zDubé, pochod carské armády, Totální nasazení - slánská punkrocková kapela, Když se řekne mušketýr, Sokolnictví aneb Vznešené umění lovu, lovečtí psi, Bílkovo divadelní představení O Bruncvíkovi, položení věnce u obelisku mladého poručíka Barclay de Tolly (zemřel po zranění ve Slaném), Lukostřelecké kratochvíle, přehlídka husarského regimentu č. 11, O šermu převážně nevážně, dobové ukázky výcviku francouzské armády. Vzávěru dne se přestavil vynikající soubor Hradišťan sJiřím Pavlicou a sobotní galaprogram byl zakončen ohňostrojem.

Středověké tržiště s tovarem roztodivným a se stánky s řemesly a pochutinami rozličnými se staraly o spokojenost návštěvníků. V neděli 17. května se konala mše svatá vgotickém chrámu sv. Gotharda a dopolední koncert krásné duchovní hudby vpodání varhaníka Sebastiana Knebela a Thomase Friedlaendere, hrajícího na historický dechový nástroj cink. Vpodání těchto německých interpretů zněla hudba drážďanského dvora ze 17. století.

Posluchači měli jedinečnou možnost sledovat poprvé ve Slaném na plátně v chrámové lodi umělce při hře na kůru. Zábavný dětský program byl připraven Domem dětí a mládeže Ostrov a agenturou Pranýř. Konal se celou sobotu v příjemném prostředí okrasného parku při městském kině za obrovského zájmu dětí i jejich rodičů.

AUTOR: Hana Tichá