Díky obrovskému zájmu veřejnosti o programy, které zařízení poskytuje, byla v letošním roce hvězdárna podrobena částečné rekonstrukci. V objektu byla vyměněna původní elektroinstalace a byla zde navíc vytvořena nová expozice pod názvem Praha astronomická při příležitosti Mezinárodního roku astronomie.

Přestože vedení města rozhoduje pro příští rok o náročnější rekonstrukci a přístavbě budovy zhruba ve výši 2.3 milionu korun, činnost hvězdárny by neměla být ani v tomto případě nijak omezena. „Pokud budou schváleny všechny návrhy, mělo by dojít k zateplení bytové části objektu, stejně jako by měla přibýt další obytná místnost a vyměněna kompletně celá střecha.

„Po dobu rekonstrukce by provoz hvězdárny nebude omezen, jen budu asi muset snížit počty školních výprav. Přesto budou mobilní dalekohledy vždy k dospozici.Věřím, že se veškeré úpravy uskuteční bez ohledu na kvalitu práce,“ řekl vedoucí slánské hvězdárny Jaroslav Trnka. Dle svých slov se bude nadále snažit rozšiřovat nabídku současných pořadů.

Mezi ty, o které je tradičně obrovský zájem, patří dětská odpoledne pro nejmenší, která se konají zhruba čtyřikrát do roka. „Rád bych tato setkání rozšířil na více schůzek v roce. Stejně tak stále trvá možnost navštěvovat astronomický kroužek, který se koná pravidelně každé úterý od sedmnácti hodin, přičemž teoretické hodiny bývají v pátek odpoledne dle počasí,“ doplnil veducí hvězdárny.

Slánská hvězdárna, která je kromě zájmových činností především vědeckým pracovištěm má i své objevy, jimiž je nejméně třicítka objevených proměnných hvězd, k nimž se na přední pozice řadí zejména hvězdy s pojmenováním SLANYvar1 a SLANYvar2.

Nejen slánské zájemce, ale i ostatní z blízka i vzdálenějších obcí zve nyní vedoucí hvězdárny na říjnové pozorování planety Jupiter a dalších objektů jako jsou Měsíc, mlhoviny, galaxie a hvězdokupy.

Program na říjen

27. - 30. října od 19:00 hodin Měsíc
- nejvýhodnější podmínky pro pozorování nejbližšího kosmického souseda

29. října od 18:00 hodin - audiovizuální pásmo PRAHOU ASTRONOMICKOU - procházka po památkách souvisejících s tisíciletou historií astronomie v Praze. Zvláštní pozornost je věnována zlaté době rudolfínské astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly základy nové astronomie.