Slánský astronom Jaroslav Trnka, který je roky velmi aktivním pozorovatelem oblohy, má na svém kontě již řadu zásluh.

Nejen, že dokázal Městskou hvězdárnu ve Slaném vytáhnout svými aktivitami na patnáctou příčku v republice, ale do současnosti si připisuje ke svým zásluhám i objevení nových hvězd, z nichž některé nesou ve svém názvu dokonce Slaný.

Vzhledem k tomu, že slánský vědec má se svými výzkumy a poznatky přesah i mimo region, získal letos dokonce jedno z nejprestižnějších ocenění, jímž je cena Jindřicha Šilhána - Proměnář roku 2011.

Česká astronomická společnost a její odborná sekce Proměnných hvězd a exoplanet uděluje tuto cenu vždy těm nejlepším.

Ocenění dostávají vědci za vynikající pozorovatelské výsledky, objevy nových proměnných hvězd, vývoj nových metod výzkumu proměnných hvězd, publikaci výsledků pozorovatelské, ale i teoretické práce v oblasti proměnných hvězd, případné zvláště významné další činnosti v oblasti výzkumu proměnných hvězd.

Jaroslav Trnka z Městské hvězdárny ve Slaném obdržel cenu za svou odbornou činnost v oboru pozorování proměnných hvězd a extrasolárních planet.

„Jeho aktivita i dosažené výsledky považuje vedení Sekce PHE ČAS (sekce pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet) za příkladné a dokazují, že je možné dosahovat vynikajících výsledků v tomto oboru výzkumu. Fotometrická pozorování učiněná Jaroslavem Trnkou dosahují vysoké přesnosti nutné k pozorování tak nepatrných dějů, jako je tranzit extrasolární planety přes disk mateřské hvězdy,” řekl Luboš Brát, předseda Sekce PHE ČAS.

Ocenění převzal laureát na semináři ve Valašském Meziříčí.

„Sekce Proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti gratuluje Jaroslavu Trnkovi a přeje mnoho dalších úspěšných let činnosti ve slánské hvězdárně,” uzavřel Brát.