O tom, že v kdysi vyhlášené patrové samošce na severu okresu, není něco v pořádku, se dočetli lidé na webových stránkách Potraviny na pranýři. Jestli přišla do obchodu kontrola na udání nebo sama od sebe, se ale veřejnost nedozví.

Na základě této informace se vydal Kladenských deník na místo, oslovil vedoucí jednoty i kladenského ředitelství a stejně tak mluvčího Státní potravinářwké a zemědělské inspekce Pavla Kopřivu.

„Je-li jakákoli provozovna inspektory Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) částečně nebo zcela uzavřena z důvodu závažného porušení hygienických předpisů, je zveřejněna na webu Potraviny na pranýři a zároveň je prodejci inspektory uloženo, aby zjištěné nedostatky odstranil. Jakmile tak učiní, informuje inspektory SZPI a ti provedou opakovanou kontrolu," vysvětlil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

close V zázemí zlonické Jednoty našli inspektoři řadu nedostatků. Mimo to i mrtvou myš nebo výkaly. info Zdroj: se souhlasem SZPI zoom_in V zázemí zlonické Jednoty našli inspektoři řadu nedostatků. Mimo to i mrtvou myš nebo výkaly.

"Pokud na místě konstatují, že nevyhovující stav provozovatel odstranil, zákaz uvolní. V opačném případě zůstává zákaz v platnosti. Je na provozovateli, jak rychle situaci vyřeší. Většina provozovatelů je však motivována nevyhovující stav odstranit co nejdříve, aby dosáhli uvolnění zákazu,“ dodal Kopřiva.

A motivováni byli podle všeho i ve zlonické prodejně. Nález tam učinili inspektoři 16. května a hned 17. května se v obchodě prodávalo. Podle prodavaček neměli zavřeno ani den. Uklízelo se patrně celou noc.

Pokutu vyfasují až za několik měsíců

Vzhledem k tomu, že inspekční zpráva obsahuje i sdělení, že provozovna nebyla v době kontroly dostatečně zabezpečena před pronikáním škůdců, oslovil Kladenský deník i vedoucí prodejny, jak dlouho například problém trval, protože zejména myši a hmyz se dostanou zpravidla všude, hlavně tam, kde mají co konzumovat.

„Nezlobte se, ale já s vámi hovořit nemohu, musíte se obrátit na vedení Jednoty v Kladně,“ sdělila vedoucí Jednoty ve Zlonicích Lenka Balšánová. Kladenský deník se proto dotázal přímo na vedení kladenského podniku, ale ani tak jsme se odpovědi nedočkali. „Vedení čerpá dovolenou, takže musíte volat až v dalších dnech,“ sdělila pracovnice sekretariátu.

Jakou pokutu ve Zlonicích vyfasují, se dozvědí až časem. Podobně jako jindy, bylo i ve zlonické Jednotě podle mluvčího Kopřivy zahájeno správní řízení o uložení pokuty, které vzhledem k procesním lhůtám trvá zpravidla několik měsíců. „Pokuty se u tohoto typu prohřešků pohybují od řádu desítek tisíc korun výše,“ dodal mluvčí. Kladenský deník se zajímal i o to, zda kontrola ve Zlonicích byla namátková nebo na udání. I to je ale vázáno mlčenlivostí. „Inspekce z důvodu ochrany případného zdroje nespecifikuje, zda konkrétní kontrola byla uskutečněna v rámci běžných kontrol nebo na základě podnětu. Převážná většina prohlídek je však realizována na základě vlastního plánu kontrol,“ uzavřel mluvčí Pavel Kopřiva.