Mezi kulturní zařízení při Městském úřadu ve Slaném patří již roky Informační centrum Slaný, které vzniklo v roce 2001 za podpory města Slaného a finanční dotace z grantu Ministerstva místního rozvoje ČR. Nejdříve bylo začleněno k Městské knihovně Václava Štecha, ale právě v těchto lednových dnech je to pět let, co získalo statut samostatné organizační složky a nad jeho vchodem vizí známé označení v podobě zelené cedule s velkým písmenem I.

V příjemném prostředí tohoto moderního zařízení vyřizují ústně, telefonicky i v elektronické podobě desítky všeobecných i turistických dotazů Zoja Kučerová a Jakub Hložek. Pro příchozí nejen od nás, ale i ze zahraničí je tu připravena široká nabídka informační letáků o využití volného času, ubytování, stravování, důležitá telefonní čísla.

K dispozici je přehled kulturních a společenských akcí ve městě a blízkém okolí, bulletinky s historickým putováním regionem, mapy, pohlednice, drobná regionální literatura, turistické známky. Nová je i nabídka turistických map, cyklotras, upomínkových předmětů i nabídky kulturních a sportovních akcí v sousedních regionech Středočeského kraje.

Město Slaný jako jedno z center regionu Přemyslovské střední Čechy připravuje pro zájemce celou řadu akcí i prohlídek s odborným výkladem. K nejoblíbenější patří vycházky známé jako Turistická sezona ve Slaném.

„Letošní sezona 2010 začíná Husitskými slavnostmi v sobotu 8. května a končí 19. září. Novinkou odpoledních i nočních vycházek po městě i jeho blízkém okolí bude jedinečná příležitost nahlédnout do kostela sv. Šimona a Judy v Dolíně, vycházka za historií pro malé školáky i předškoláky, celodenní výlet za rodem Martiniců do Smečna i tajemná noční procházka pro děti,“ nastínil novinky letních vycházek Jakub Hložek. Doplnil, že co nevidět by měla být k dispozici nová brožurka o Slaném s informacemi o městě a připravovaných akcích.

V přehledu činností infocentra je také třeba se zmínit o výtvarných či fotografických výstavkách mladých Slaňáků, spolupráci s místním Klubem českých turistů (Tříkrálový pochod, Za Havlíčkem do Bílého Aujezdce, Po stopách dřevěných zvoniček), tradiční účasti na veletrhu cestovního ruchu v Brně a v únoru v Praze, spolupráci s Vlastivědným muzeem a Národopisem v Třebízi i nejžhavější novince - Nordic Walking (norská chůze s hůlkami), kterou si za krátký čas oblíbily desítky lidí ze Slánska i Kladenska.

Autor: Hana Tichá