„Naši inspektoři zde zjistili nevyhovující hygienické podmínky včetně viditelných nečistot či výskytu potkaního trusu. S ohledem na tato zjištění jsme kontrolované osobě Thi Anh Tuyet Nguyen uložili zákaz užívání prostor celé provozovny,“ uvádí SZPI na svém facebooku. Kromě trusu bylo v prodejně mnoho odpadu, plísně, špíny v regálech i na podlaze.

„Napříč celou provozovnou, tedy na prodejní ploše, ve skladu i na toaletě, jsme zjistili výskyt potkaní moči a trusu. Exkrementy hlodavců se nacházely například mezi zdí a mrazicím boxem, především však pod nedalekým regálem, kde se vyjma exkrementů vyskytovaly rovněž kusy toaletního papíru či obaly od potravin. Trus se nacházel také ve skladových prostorách, konkrétně pod postelí a pod oknem,“ uvádějí dále inspektoři ve své zprávě.

V místech, kde se manipulovalo s balenými potravinami, docházelo k hromadění potravinářského odpadu, který kontrolovaná osoba pravidelně nevynášela z provozovny. "V chladicím zařízení na prodejní ploše jsme zjistili výskyt plísní. Dále jsme na některých místech v provozovně zjistili dlouhodobě zanedbaný úklid, konkrétně se jednalo mimo jiné o znečištěné části podlahy pod regály, špinavý regál se zeleninou a ovocem či zaprášený regál s potravinami vedle pokladny," uzavírají inspektoři SZPI.