„Na integraci i našich linek hromadné městské dopravy jsme přistoupili na základě přání a reakcí Kladeňáků, přestože to město bude stát nemalé finanční prostředky. Jen v letošním roce počítáme s navýšením ztráty na jízdném v kladenské hromadné městské dopravě o pět milionů korun a příští rok dokonce o dvanáct milionů korun,“ říká kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno).

„Podařilo se nám ale udržet stávající tarify a slevy pro žáky, studenty i seniory. Korunové jízdné pro tyto skupiny byla jedna z našich zásadních podmínek. Integrace může mít i stinné stránky, proto doufáme, že kvůli ní nebudou některé městské části zaplaveny automobily cestujících z okolních obcí. Věřím, že pokud by problém nastal, Středočeský kraj, jako organizátor této dopravy, dokáže a bude chtít rychle reagovat a problém pozitivně řešit,“ vyjádřil svoji obavu primátor.

Cestující nejvíce zajímá to, co je pro ně výhodné. Jako ideál vidí propojení linek a hlavně jednotná jízdenka pro všechny typy autobusů i na vlak.

Integrace znamená zvýšené náklady i pro dopravce v řádech milionů korun. Kromě úpravy jízdních řádů a zastávek museli především nakoupit pro všechny autobusy na integrovaných linkách nová odbavovací zařízení, která umožní platby cestujících s různými typy jízdních dokladů.

Pro Kladensko byly před pár týdny uvedeny do provozu téměř tři desítky nových autobusů na ekologický pohon s moderním vybavením včetně wi-fi a USB dobíječů. Označení integrovaných linek bude nově začínat trojkou nebo šestkou.

„Vybrali jsme plně nízkopodlažní vozidla s bezbariérovým nástupem pro vozíčkáře a maminky s kočárky, jsou plně klimatizované,“ říká generální ředitel dopravní společnosti Arriva, Daniel Adamka.

Aby se co nejvíce předešlo zmatkům, jelikož co nevidět začne i nový školní rok, budou na důležitých stanovištích stát informátoři, kteří cestujícím poradí a nasměrují je například na správný spoj, sdělil mluvčí Středočeského kraje Pavel Lochař. Informační stánky budou pro cestující k dispozici jak v Kladně na náměstí Svobody, tak v Praze na nádraží Veleslavín.

„O integraci Kladna a okolí do Pražské integrované dopravy usiloval Středočeský kraj dlouho. Tímto krokem jsme lidem vyšli vstříc. Teď se budeme snažit o urychlenou opravu tratě mezi Kladnem a Prahou, aby cestování z této části kraje bylo rychlejší a příjemnější,“ doplnil středočeský radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO).

„Úspěšnou integrací Kladenska práce na veřejné dopravě nekončí. Naopak – je třeba tlakem odblokovat na SŽDC neustálé zdržování projektu a budování moderní železniční trati z Kladna do centra Prahy přes letiště. Bez moderní železnice se kvalitní integrovaný dopravní systém neobejde,“ zdůraznila předsedkyně středočeského výboru pro dopravu Věra Kovářová (STAN).