Deficit činí zhruba 36 milionů korun a je kryt z přebytku hospodaření z minulých let. To, že rozpočet zastupitelstvo odsouhlasilo v předložené podobě, byl záměr.

„V časech, kdy se České republice a také Slanému enormě dařilo, jsme si prostředky nahospodařili a nyní v době krize volné peníze do rozpočtu pouštíme. Slibujeme si od toho jednoduchý efekt. Jsme totiž velmi významným poskytovatelem práce na území města, dáme tak příležitost místním i lokálním firmám ucházet se ve výběrovém řízení o zakázky a v okamžiku, kdy je získají, nebudou muset tolik propouštět. Tím pádem nám příliš nevzroste nezaměstnanost a zároveň státu nezvýšíme výdaje,“ vysvětlil záměr slánský starosta Ivo Rubík.

I přesto město ve svém rozpočtu na letošní rok velmi tvrdě škrtalo. Běžné výdaje roku 2010 byly tak nakonec navrženy ve výši 212 milionů korun, přičemž v roce 2009 byly ve výši 236 milionů korun.

„Odsouhlasený rozpočet naleznou lidé na internetových stránkách města, kde bude trvale uvedený. Je tam pochopitelně řada tabulek, jimž občan často nerozumí, ale najde tam i jednu, která souvisí s chystanými investičními akcemi,“ doplnil starosta.

Jestliže si běžný Slaňák ale tabulku prostuduje, dozví se, že investice pro rok 2010 činí 55,5 milionu korun. Toto ovšem není konečné číslo, poněvadž je k němu zapotřebí přičíst i čísla za veškeré neinvestiční akce charakteru různých oprav, příspěvků a podobně. Konečná skutečná suma, jež přispěje na rozvoj města, bude tedy nakonec více než 101 milionů korun.

Mezi nejnákladnější akce, které by letos Slaný mělo uskutečnit, je dokončení rekonstrukce ulice na Chmelnici, vybudování kanalizace ve Kvíčku, kompletní rekonstrukce Kreibichovy ulicie, rekonstrukce tepelných a vodovodních rozvodů na VHS, rekonstrukce kotelny Na Dolíkách a dalších nejméně dvacet náročných plánovaných akcí.