Výstavba přesto není zcela aktuální. Jedná se totiž o územní rezervu, což se neobejde bez změny územního plánu.

Z pohledu Kladeňáků jde o zcela nevhodnou lokalitu. „Výstavbě Globusu na Růžovém poli jsme nedokázali zamezit. Ovšem další zabetonování území by znamenalo narušení stávajících vodních pramenů, které zásobují Bažantnici. Vybranou lokalitu pro bytovou výstavbu považuji jako naprosto nevhodnou. My jsme voličům slíbili, že zachráníme Růžové pole, takže se o to budeme i nadále snažit,“ řekl radní Petr Soudek.

Jeho slova doplňuje náměstek primátora Tomáš Kutil. „Případnou výstavbu na Růžovém poli nejsme schopni podpořit, ačkoli víme, že byty jsou v Kladně potřeba. Vznikl by od města odtržený blok bytových domů obklopený průmyslovo-komerční zónou a v budoucnu dálničním přivaděčem,“ vysvětluje Kutil.

„Územní plán by měl nastavovat takové podmínky, které jsou z dlouhodobého pohledu výhodné zejména pro město a jeho obyvatele. S investory jsme připraveni jednat, vyjít vstříc co se týče lepšího využití na plochách vhodnějších pro rozvoj města, zejména s lepšími dopravními vazbami a v takové poloze, která umožňuje vyžití pro nové obyvatele v místě. Náš postoj k územnímu rozvoji je takový, že by měl být promyšlený a nevytvářet do budoucna další problémy,“ dodal Kutil.

Poněkud jiného názoru je radní Lukáš Hanes (ODS), který je přesvědčen o tom, že bytová výstavba na Růžovém poli je menším zlem než případný vznik další výrobní haly, jelikož se nejedná o pozemky města, ale soukromých vlastníků.

„Pokud vezmu v úvahu všechny varianty budoucího vývoje pro danou lokalitu, vychází mi stále jako nejlepší využití pro bydlení. Neřešíme otázku, zda v dané lokalitě něco vyroste, o tom myslím nepochybuje nikdo z nás, otázkou je co. Pokud je záměrem investora lokalitu rozvíjet koncepčně jako celek, kdy spolu s byty, kterých je v Kladně nedostatek, vznikne i občanská vybavenost včetně školky, nemám s takovým záměrem problém,“ řekl radní pro rozvoj města Lukáš Hanes.