Jaké jsou rozdíly mezi československou husitskou a římskokatolickou církví?
Rozdíly jsou. Jedním takovým je například to, že kněz může mít manželku i děti a přijímáme pod obojí. Také struktura církve je jiná.

Jak navazuje Církev československá husitská na postavu Mistra Jana Husa?
Pokračujeme v jeho cestě. Hus řekl, že musíme hájit pravdu, musíme za pravdu bojovat a musíme přesně dodržovat to, co čteme v Bibli. 

Pořádáte nějaké akce v den upálení Mistra Jana Husa?
Koná se ekumenické setkání v Betlémské kapli, kde sám Jan Hus kázal. Podobná akce se koná i v Kladně. Zde se schází představitelé nejvýznamnějších církví, které ve městě působí. Letos se setkání konalo minulý týden v Českobratrské evangelické církvi. Součástí této akce je také kázání zaměřené na myšlenky, na které mistr kladl důraz.

Jak vy osobně vnímáte tuto historickou postavu?
Při odpovědi je důležité zdůraznit, že jsem cizinec. Jan Hus byl člověk, který si všiml, že je něco potřeba změnit, což v té době bylo podle mého názoru skutečně potřeba. Hájil pravdu a mluvil o ní. Pravda je důležitá i v dnešní době, ať se bavíme o církvi nebo politice či společnosti. Když se lidé nechtějí držet pravdy, mnoho věcí se neděje, tak jak by měly. Hus mě inspiroval, jelikož měl odvahu vstát a říci ne, takhle to nesmí být. Šel a změnil to. Také díky němu začaly po celém světě reformace a církev se změnila. Byla trošku otevřenější, než tomu bylo před tím. Hus otevřel nové možnosti pro chápání božího slova.

Jak se díváte na husitské hnutí?
Války měly své důvody. Pro mě je důležitější to, jak církev působí dnes a kam směřuje. Církev má být založená na božím slovu a na to já osobně dávám důraz. Pro mě není důležité, že někdo patří do jiné církve, ale to, že věří a dělá dobré věci. Každý, když se dívá na svůj život, ví, že není dokonalý a musí ho několikrát změnit. Víra je cesta. Někdo může začít tak, že bude mít mnoho těžkostí, jako husité se svými válkami, ale potom se vše zlepší k dobrému. Proto se dívám především na fungování církve, na to, co nabízí společnosti.

Teď otázka o vás. Odkud pocházíte?
Každého to samozřejmě zajímá. Jsem z Keni. V České republice nejsem ani moc dlouho, což je slyšet.

Čeština je těžká.
Je to velmi složitý jazyk. Navíc já jsem se česky učil vždy  sám. Do České republiky jsem přijel studovat. Původně jsem si chtěl dokončit vzdělání v oboru všeobecného zdravotnictví. To jsem studoval v angličtině. Zároveň jsem se zkusil přihlásit na teologii. Povedlo se mi dostudovat a v roce 2008 jsem byl vysvěcen na kněze. Od roku 2006 jsem kázal v Praze pro turisty v angličtině. Také učím zdravotnictví v angličtině. Měl jsem zde práci, tak jsem v Česku zůstal. V Kladně sloužil farář, který už byl v pokročilém věku a bylo potřeba, aby zde někdo nastoupil na jeho místo. Náš biskup mě oslovil a já jsem souhlasil.

Jak jste se dostal do Církve československé husitské?
Pocházím z křesťanské rodiny a vždy jsem měl zájem chodit do kostela. Když jsem přijel do České republiky, byl můj první kontakt právě s husitskou církví. Poté jsem hodně četl o Husovi a poznal jsem v ní mnoho úžasných a dobrých lidí, rozhodl jsem se vstoupit. To bylo ještě před tím, než jsem se rozhodl přihlásit na teologii.