V těchto dnech je rekonstruován i další chodník ve Smečenské ulici naproti modelářskému středisku. Dělníci upravují rovněž podloží a obrubníky. I sem přijde nový povrch. A pokračovat se bude o kus dál i u bývalé Pragovky.

Jak potvrdil Tomáš Černický, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném, opraven bude v následujících dnech ještě chodník v Žižkově ulici podél opěrné zdi.

Co se týká parku ve Smečenské ulici v sousedství rekonstruovaného chodníku, kde při nedávném vichru spadl na vozovku před kamion vzrostlý strom, území bylo obehnáno páskami a v současné chvíli je do parku, kde se nachází také in-line dráha, vstup zakázaný. Některé nebezpečné a seschlé stromy jsou už označeny a budou odstraněny.