Na jednání budou předloženy podrobné informace k přípravě projektu, výběru lokality, technické realizaci, odhadu stavebních nákladů, sportovních aspektech projektu a podobně. Pozváni jsou zastupitelé města a také zástupci sportovních oddílů, u kterých je předpoklad, že by objekt nejvíce využívali.