close Ředitel TS Slaný Jiří Kučera zoom_in

Ředitel TS Slaný Jiří Kučera


Kolik peněz máte letos na opravu slánských silnic?

Pro letošní rok 2013 je v rozpočtu města vyčleněno na opravy komunikací více než tři miliony korun.

Kolik máte na starosti komunikací a v jakém rozsahu?

Ve Slaném a místních částech se staráme o téměř 100 kilometrů komunikací a k tomu patří dalších přibližně 200 kilometrů chodníků.

Kdy začnete s pracemi na silnicích? Nebo už jste začali?

S údržbou jsme začali hned, jak se začaly objevovat trhliny a díry. Opravy se provádějí technologií s použitím studené obalované směsi. Smyslem je okamžitě zaplnit díru ve vozovce a zabránit tím dalšímu zvětšování díry.

Taková oprava není trvalým řešením ale když je provedena kvalitně tak vydrží tři až pět měsíců a pak je možno použít jiné technologie s delší trvanlivost. Vedle těchto havarijních oprav je připraven ve spolupráci s odborem dopravy a silničního hospodářství plán, který je systematicky zpracováván každý rok. Přitom se vychází z potřeb, připomínek a návrhů a samozřejmě z finančních možností města Slaný.

Jak jsou na tom letos silnice ve Slaném? Stav je výborný, dobrý, špatný, velmi špatný?

Ve Slaném najdeme silnice, které je možné zařadit do všech uvedených kategorií. Při opravách hledáme vždy technologii, která je kompromisem mezi cenou, stavem a zatížením. V průměru bych charakterizoval stav komunikací jako dobrý.

Výjimkou je například Jiráskova ulice, která by potřebovala zásadní opravu. Ta bude finančně hodně náročná a výrazně přesahuje peníze plánované pro letošní rok. Při podrobnějším prověření stavu jsme zjistili, že by se vozovka v celé šíři musela odfrézovat, vyrovnat a potáhnout novým asfaltovým kobercem.

Takových ulic nebo částí bychom ale našli více. Do kategorie stavu velmi špatný patří komunikace v místní části Dolín, kde jsou většinou bez povrchové úpravy ve stavu polní cesta. Tam se pak nejedná o opravu, ale o vybudování prakticky nové komunikace, tak jak tomu bylo předloni ve Kvíčku v ulici Na chmelnici.

Jaký používáte materiál na opravu a kolik je na to lidí a techniky?

Na opravu používáme v zimě studenou obalovanou směs. V ostatním vhodném období teplou balenou směs ukládanou do předem připraveného podkladu. To znamená zaříznuté okraje výspravku, odstranění původní nesoudržné vrstvy, vyčištění od prachu a kamení a nanesení dostatečné vrstvy obalované směsi a její zhutnění.

Oprava je zakončena zalitím vzniklých spár a jejich zasypáním. Tím je zabráněno zatékání vody na rozhraní starého a nového povrchu. Drobnější opravy jsou prováděny takzvanou technologií turbo, kdy jsou použity dvě různé frakce kameniva a spojovací emulze. Na opravě komunikací, včetně přípravy, se podílí pět až šest lidí.

Z technických prostředků je to přepravník obalované směsi LIAZ, hutnicí vibrační deska, ručně vedený vibrační válec, pila na řezání asfaltu, elektropneumatická kladiva, dvě multikáry pro přepravu nářadí a odvoz vytěženého materiálu.

Kde všude můžeme vaše pracovníky nyní vidět?

V současné době naši zaměstnanci provádějí drobné opravy komunikací a zádlažby chodníků. Další pracovníci zajišťují úklid města, sběr odpadků, vyvážení odpadkových košů. Pracovníci z údržby zeleně provádějí prořezy stromů a keřů, kácení vybraných stromů a úpravy živých plotů. Nemohu zapomenout na popeláře, kteří provádějí svoji práci nezávisle na ročním období a nevlídnosti počasí.

Nedávno jsem jela do Otrub a spojovací silnice od Hájů (vedlejší) byla v hrozném stavu. Zbudou peníze i na takové úseky na periférii města?

Tento úsek patří k těm hodně špatným a vyžaduje stejný postup jako jsem uvedl v případě Jiráskovy ulice. Bohužel, na tak rozsáhlou opravu zatím peníze nezbývají a tak se nyní zjara provedou pouze nejnutnější opravy, zajišťující sjízdnost.