I proto se stala čestnou členkou Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice. Bylo to u příležitosti jejich 99. narozenin a vydání knihy Sny a vzpomínky.

Poprvé jsem ji viděla v televizní reportáži. Už tehdy mne zaujala svým všeobjímajícím výrazem v obličeji a jakousi dětskou dychtivost. Naposledy jsme se pozdravily a popovídaly si loni v červnu v Lidicích. Pohladila mi ruku a radostně oznamovala, že se mohla přivítat i s panem prezidentem. V Lidicích byla opravdu šťastná a mezi svými.

Josefina Napravilová byla výjimečná osobnost. Z jejích očí vyzařovala laskavost a její úsměv dokázal pohladit. Vlídnost a něha, s jakou shlížela na „své děti", na to se nedá zapomenout. Zůstanou nám na ni pěkné vzpomínky.

Poslední rozloučení se konalo 27. února v Táboře. Rozloučit se přišla stovka smutečních hostů. Nechyběly lidické ženy a děti. Nad rakví promluvil ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl, který připomněl bohatý život této mimořádné a skvělé ženy.

Stejně jako nedávno zesnulý spisovatel Hugo Pavel i Josefina si přála, aby květinové dary byly po obřadu převezeny na pietní území do Lidic. Symbolickým položením květin u pomníku lidických dětí se vlastně do Lidic vrátila. Naplnilo se tak její životní krédo – pomáhat dětem, milovat je, vzdělávat je a vést je k vlastenectví.

Kdo byla Josefina Napravilová

Josefina Napravilová se narodila 21. ledna 1914 v Plzni jako občanka Rakousko-Uherska. V době 2. světové války se aktivně zapojila do Pražského povstání.

Po válce se angažovala v pátrání po českých dětech, včetně lidických. Dohromady se jí podařilo dohledat 40 dětí, které byly zavlečeny po Evropě. V roce 1948 pracovala pro Mezinárodní organizaci pro uprchlíky ve Vídni. Pomáhala československým emigrantům prchajícím z Československa.

Následně jí bylo odebráno československé státní občanství. V roce 1949 se přestěhovala do Kanady, kde se i nadále věnovala uprchlíkům. Do Čech vrátila v roce 1994.

I ve vysokém věku byla veřejně činná a založila fond podporující stipendii nadané studenty medicíny. V roce 2009 jí byl propůjčen Řád Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva.

AUTOR: EVA ARMEANOVÁ