Konference začala tradičně v 9.00 hodin a trvala do pozdního odpoledne. Moderování se ujal Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského muzea. V předešlých letech se konference, úspěšně zaplňující pomyslná bílá místa naší regionální i národní historie, věnovala tématům: Slaný a Slánsko ve 20. století (2008), Armáda, Slaný a Slánsko ve 20. století (2009), Slaný a Slánsko v letech 1939 – 1945 (2010), Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (2011), Zapomenuté osudy, zapomenuté události (2012), Město a region v dramatickém století (2013), Bílá místa historie (2014), Válka v nás, my ve válce (2015), Slaňáci ve světě (2016).

Letošní ročník nabídl opět zajímavá a dosud nezpracovaná témata, přednesená renomovanými historiky:

1. Lubor Kunc - Dr. Kurka a rakousko-uherská Kriegsmarine v Číně 1900-1914
2. Michal Plavec - Letec Velké války Maxmilian Hesse
3. Mgr. Tomáš Jakl - Slánští rodáci v Londýně za první světové války
4. ThDr. Jaroslav Hrdlička - Filosofie dějin diplomata první republiky, historika prof. Vlastimila Kybala
5. Mgr. David Hubený - Příslušníci Cyklistického praporu 1 před československými meziválečnými vojenskými soudy
6. Bc. Luboš Marek - Prohřešky četníků na Slánsku za první republiky 
7. Mgr.Zdenko Maršálek - Z nepřátelské do naší uniformy: Vojáci wehrmachtu ze Slánska jako dobrovolníci československé zahraniční armády.
8. PhDr. Milan Bárta - Případ Stuchlík a spol. - politický proces ze Slánska

Ve sbornících ediční řady Historie Slánska ve XX. století se mohou zájemci seznámit s příspěvky, které zazněly během prvních osmi ročníků. Nově vydaný sborník z loňské konference „Slaňáci ve světě - Slaný a Slánsko ve XX. století“, bude slavnostně představen veřejnosti právě na závěr letošní historické konference.

Zájemci o historii našeho regionu, pestré osudy jeho rodáků i obyvatel ve dramatickém 20. století jsou srdečně zváni. Vstup zdarma.