Děti z města i okolních vesnic, které byly ve čtvrtek a pátek ve velké škole úplně poprvé, se nestačily divit, co všechno na ně u vchodu čeká. Kromě pirátské výpravy, která mile překvapila už na chodbě, čekala předškoláky bohatá výzdoba školy, hostesky, omalovánky a vše, čím učitelé a psycholog zkouší tradičně děti, zda jsou zralé k nástupu do základní školy.

„Zápis se u nás konal ještě i v pátek ve třech třídách. Děti se nejprve zaevidují do zápisového listu. Na chodbách mají dále doprovodné činnosti, které jsou zaměřeny na rozvoj jemné motoriky prstů, zrakové paměti, matematické představivosti, prostorové orientace a tak dále. Jednotlivá doprovodná stanoviště zajišťují starší žáci, ti také pomáhají

rodičům v orientaci ve škol. Kromě toho zajišťují občerstvení v kavárně speciálně zřízené pro zápis a doprovázejí budoucí prvňáčky k jednotlivým komisím,“ popsal ředitel ZŠ Velvary Petr Došek.

Pro zrychlení a zjednodušení administrativního procesu jsou na webových stránkách školy uveřejněny dokumenty ke stažení, které si mohou rodiče vyplnit předem.

Samozřejmostí u zápisu je i přítomnost školního speciálního pedagoga. „Rodiče předškoláků se navíc pravidelně scházejí každý měsíc na klubu Předškolák, kde se konají besedy s odborníky.

Letos jsou to například přední školní psycholog doktor Mertin, autorka Šimonových pracovních listů Eva Štanclová, ilustrátorka dětských knih Renata Frančíková či klinický logoped,“ doplnil ředitel.

Na děti se přišel podívat i starosta Velvar Radim Wolák, jenž Kladenskému řekl sdělil, že město aktivně podporuje rekonstrukci sokolovny, aby děti měly větší možnost sportovního vyžití. „Práce už začaly.

V současné době pracují dělníci na podlaze a později se bude dělat i zázemí pro pořádání kulturních akcí. Akce přijde městskou pokladnu na více než devět milionů korun, přičemž jsme dostali příslib takzvané negarantované dotace,“ vysvětlil starosta. Užívat sokolovnu by žáci mohli už od září.