Jak řekl starosta Němeček, vysazená zeleň bude těšit nejen nás, ale i další generace místních obyvatel. "Jsem rád, že se nám daří postupně proměňovat naši obec v zelenější a příjemnější místo k životu. Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se do této akce zapojili,“ uvedl starosta.

Revitalizace prostoru v Kačici začala již v roce 2020, kdy byl napuštěn nově vybudovaný rybník. V jeho okolí bylo vysázeno více než sto stromů a nyní se v sousedním nově vznikajícím odpočinkovém parku začalo i s výsadbou keřů, kterých tu má být celkem přes 2400.

Odhaduje se, že kompletní výsadba stromů a keřů v Kačici zabere kolem sedmi set hodin lidské práce a finančně vyjde na přibližně půl milionu korun.

Mezi dobrovolníky bylo i dvacet zaměstnanců společnosti MetLife, která se do projektu sázení zeleně zapojila ve spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy. Jedná se již o čtvrtou společnou výsadbu.

close Dvacet dobrovolníků z řad MetLife se sešlo ve středočeské obci Kačice, aby pomohli s výsadbou šesti set listnatých keřů, které se stanou součástí nového odpočinkového parku. info Zdroj: se souhlasem Veroniky Hášové zoom_in Dvacet dobrovolníků z řad MetLife se sešlo ve středočeské obci Kačice, aby pomohli s výsadbou šesti set listnatých keřů, které se stanou součástí nového odpočinkového parku.

„Existence keřů je v porovnání se stromy v krajině neméně důležitá. Takzvané keřové patro je klíčovým prvkem z hlediska biodiverzity, ochrany půdy a vody a poskytování úkrytu pro živočichy. Ve Středočeském kraji se nám za poslední dobu podařilo vysadit poměrně velký počet keřů, ale stále je jich potřeba do krajiny mnoho doplnit,“ uvedla Jana Donátová, teamleader pro Středočeský kraj z neziskové organizace Sázíme stromy, která výsadbu v obci Kačice koordinovala.

Trvalá udržitelnost je jednou z klíčových hodnot pojišťovny MetLife. Její zaměstnanci se proto aktivně zapojují do nejrůznějších ekologických projektů.  „Je pro nás potěšením být součástí takovýchto projektů, a přispět tak k obnově a zkrášlení české krajiny, a to nejen prostřednictvím dobrovolnické činnosti, ale také finanční podporou. Vážíme si možnosti zapojit se do smysluplných aktivit, které mají pozitivní dopad na životní prostředí a komunity, v nichž žijeme a pracujeme,“ uvedla Ivona Agarwal, Sustainability and Marketing&Comms specialistka v České republice a na Slovensku.