Vodní plochu, která přispěje k zadržování vody v krajině i rekreaci, dokončili Kačičtí v době covidové a v zimě už se na něm ve zkušebním provozu sklouzli první bruslaři. Rybník obec vybudovala za 20 milionů korun s podporou dotace ministerstva zemědělství a Středočeského kraje.

Oprava potrubí u vodovodu na Mělnicku, který zásobuje i Kladensko a část Prahy.
Pitná voda pro Mělnicko a Kladensko už proudí novým potrubím

Jak doplnil starosta Kačice Libor Němeček, Chobot je zásobený vodou z Loděnického potoka. Stavba začala v prosinci 2019 a trvala jeden rok. Následovaly ještě i další úpravy, například dosazování rostlin, které přispějí k čištění vody. „Až se rostliny uchytí, plánujeme do rybníka nasadit ryby,“ dodal starosta. V okolí vodní nádrže se nachází i biokoridor, jehož obnově se obec Kačice také věnuje.