„Když v osmnácti dokončí školu, neumí podnikat, neví jak na to,“ protestuje veřejnost. Většina se však shoduje na tom, že kadeřnic je málo a novela jejich množství nepodpoří. „Jdou buď dále na školu, nebo se věnují jinému řemeslu,“ uvedla jedna ze zákaznic v kadeřnictví Dagmar.
Na druhou stranu je však velký problém opravdu dobrou kadeřnici nalézt. „Já sama jsem ji hledala půl roku,“ uvedla další zákaznice. „Kladno je už přeplněné kadeřnictvími, kde by tady vlsatně chtěli podnikat,“ upozornila vedoucí salonu Dagmar Lážnovská. „Když jsem začínala podnikat, bez tříleté praxe to nešlo a dnes si již může udělat živnostenský list každý. Je to nespravedlnost,“ dodala.

Kladenský živnostenský odbor omezil poslední čtyři červnové dny svou činnost pouze na ústní informace a přijímání podání. Od prvního dne platnosti novely je již znovu v plném provozu.

„Pro podnikatele je novela určitě přínosem, zejména zrušení místní příslušnosti k úřadům ve věci jakéhokoli podání,“ uvedla vedoucí kladenského živnostenského odboru Jana Hejnalová. Poukázala též na snížení počtu povinných dokumentů.

Všichni zaměstnanci živnostenských úřadů absolvovali školení k novele živnostenského zákona. Se změnou zákona souvisí i změna užívaného programu pro zpracování přijatých podání. „Poprvé jsme jej měli možnost otevřít až 1. června. Problémy samozřejmě máme, hlavně co se týče plynulé funkčnosti programu,“ upozornila Hejnalová.

Dle slov vedoucí odboru se více otevřela možnost zahájit samostatnou činnost pro mladé lidi, kteří získali výuční list. Nemusejí už dokládat absolvování praxe v oboru. „Z tohoto hlediska si myslím, že zájem o živnostenská oprávnění naroste,“ dodala. Žadateli o živnostenské oprávnění k živnosti řemeslné tedy stačí doložit výuční list.

Práce pracovníků živnostenský úřadů se dle slov Hejnalové neulehčila. „Zatím máme dojem, že naopak přibylo administrativních úkonů, které musíme ohlídat. To, co podnikatel není povinen doložit, musí zajistit sám úřad. To je v pořádku, ale musí k tomu být zajištěna funkčnost všech přístupů do celého systému evidencí státní správy a dobrá vlastní technická vybavenost úřadu,“ dodala Hejnalová.