"Jedná se o pouhé přemístění původního kamerového bodu, umístěného na plášti budovy Hotelu Hejtmanský dvůr, na jiné vhodné místo. Původní kamerový bod byl napájen z veřejného osvětlení, které bylo s vybudováním nových lamp odstraněno a přívod energie přerušen. Kamera se proto přestěhovala o několik metrů dál k novému zdroji elektrické energie, společně s novým městským digitalizovaným rozhlasem," vysvětlil Bedřich Sirůček, vedoucí Městské policie Slaný.