„Neustále se zabýváme myšlenkou možného obchvatu Smečna po jižní straně, který by se napojil na stávající komunikaci směr Slaný v místě čistírny odpadních vod. Přesto, že tato nutná úprava je zahrnuta v územním plánu již z roku dva tisíce čtyři, její realizace je zatím v nedohlednu. Důvod je v každém případě finanční. Podle mého názoru to dosud nebyla priorita ani krajského úřadu, ani státu,“ uvedla starostka Pavla Štrobachová.

Pokud tento záměr nevyjde, ráda by svoje snažení napřela alespoň k uskutečnění opravy stávající vozovky, která by měla být financována krajem. „Máme přislíbeno, že by se něco mohlo zvládnout možná z unijních fondů. Byla bych ráda, kdyby se to stihlo do konce letošního roku. Na část silnice v úseku u starého hřbitova je vyhotoven projekt a stavební povolení. Nejlepší by bylo, kdybychom obě etapy dokončili současně. Z tohoto důvodu tedy letos v žádném případě nepřistoupíme k opravám přilehlých místních silnic a chodníků, protože nemůžeme znát, jaká bude její konečná podoba,“ doplnila starostka Štrobachová.


„Pokud by nám opravili alespoň stávající vozovku, kudy těžké náklady projíždějí, budeme rádi. Lidem praskají domy, lámou si tu nohy, je to hodně nepříjemné. Všem by se ve Smečně určitě žilo lépe,“ uvedla Miluše Vacková.
V dlouhodobém horizontu bychom byli rádi, kdyby se ve Smečně podařilo vybudovat obchvat pro nákladní dopravu. V současné chvíli není připravena projektová dokumentace, ani nejsou k dispozici žádné finanční zdroje. Vidím to nejdříve v horizontu deseti let,“ uvedl mluvčí středočeského krajského úřadu Martin Kupka.


Podle jeho slov se nabízí řešení v podobě čtyřmiliardového úvěru, k němuž se kraj zaváže pro uskutečnění podobných akcí. Opravy poničené smečenské silnice by tak mohly být uhrazeny právě z těchto prostředků. Hrubým odhadem se prý jedná nejméně o dvě desítky milionů korun.