Obyvatelé čtvrti Dubí a také cestující Městskou hromadnou dopravou Kladno, kteří využívají k nástupu či výstupu zdejší zastávku Sokolovna, už mají skoro vyhráno. Problém se zatápějícím se kanálem, o němž vás Kladenský deník informoval již v minulém týdnu, bude v horizontu dvou až třech týdnů definitivně vyřešen.

Na potíže upozornil místní obyvatel Josef Veselý, který svou stížnost již v minulosti směřoval i na kladenský magistrát. „Kanál byl totálně ucpaný a vozovka se v tomto místě propadla. Kdykoli zapršelo, hned se vedle chodníku začala tvořit velká louže a lidé měli problémy s nastupováním a vystupováním z autobusu,“ uvedl již dříve.

Vzhledem k tomu, že celé situaci se podle jeho slov dlouhodobě nikdo nevěnoval, Kladenský deník se zajímal, jak a kdy bude problém vyřešen. Vedoucí odboru dopravy a služeb kladenského magistrátu přitom sdělil, že kaluž se netvoří kvůli zanesené vpusti, ale z důvodu zborcené přípojky k hlavní stoce.

Do místa ještě ten samý den vyjeli pracovníci vodáren, kteří úsek prověřili. „Kromě čištění byl proveden i průzkum kamerou. Tím bylo zjištěno, že přípojka od uliční vpusti po napojení na hlavní kanalizační stoku je v pořádku, ale těleso šachty je zborceno. Tím docházelo k zanášení a ucpávání odtoku dešťových vod,“ sdělilav pondělímluvčí Středočeských vodáren Lenka Kozlová.

Závada tedy není tak vážná a její oprava ani významně neomezí dopravu v lokalitě. „Rekonstrukci provedeme v horizontu dvou až tří týdnů. Vpusť se bude muset znovu vyzdít. Kvůli tomu, že se jedná o kanál v bezprostřední blízkosti chodníku a zničena je pouze šachta, nebudeme muset omezovat provoz a vše se vyřeší malým záborem,“ řekl Fujan a dodal, že částka nutná k opravě by neměla přesáhnout dvacet tisíc korun.