Ministerstvo životního prostředí akceptovalo žádost města Kladno o dotaci na vybudování kanalizace ve Švermově a části Vinařic – Tuháni. Téměř sedm tisíc zdejších obyvatel už na ni čeká dlouhé roky.

„Je to první krok k úspěšnému završení veškerého martyria kolem této záležitosti,“ uvedl první náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek, který patří rovněž mezi Švermovské.

„Už na podzim bychom mohli obdržet rozhodnutí o přidělení této dotace,“ doplnil náměstek. „Bez zmíněné akceptace bychom nemohli zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby,“ poznamenal k tomu primátor Dan Jiránek.

Celková výše rozsáhlé investice je odhadována na 511 milionů korun, přičemž dotace by měla činit zhruba 420 milionů. „Žádost jsme podávali už třikrát. Poprvé v roce 2005 se na nás z kohezních fondů už nedostalo. Podruhé jsme byli vyzváni, ať si podáme žádost do takzvaného přechodného období žádostí z roku 2005, což jsme učinili, ale letos v březnu jsme se po ročním čekání dozvěděli, že toto přechodné období bylo zrušeno. Do konce dubna jsme proto rychle zpracovali třetí žádost na operační program životního prostředí,“ vysvětlil Bernášek.

Ve Švermově jsou vybudovány hlavní stoky a čistička, na kanalizaci je ale připojena jen malá část domů. Výstavba kanalizace by měla trvat přibližně tři roky a uskutečněna bude v několika etapách. Souvisí s tím i následná rekonstrukce povrchů komunikací, jejichž stav je dnes v některých ulicích doslova tristní. Veřejná část přípojek je součástí dotace, lidé budou hradit jen připojení od hranice svých pozemků k domům.