Po úspěchu v žádosti z Operačního programu životního prostředí, který městu Kladnu zajistil přibližně 380 milionů korun na kanalizaci ve Švermově, přistoupilo vedení radnice k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele této stavby. Začátek stavebních prací je pak naplánován na počátek června letošního roku. Řídící výbor operačního programu schválil požadavek na dotaci švermovské kanalizace koncem minulého roku.

„Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude zveřejněno v polovině února a potrvá tři měsíce, tedy zhruba do poloviny května,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

První kopnutí do země u stavby, jejíž celkové předpokládané náklady přesahují půl miliardy korun, by se mělo uskutečnit v ideálním případě 1. června, při nějakých komplikacích pak po letních prázdninách.

V souvislosti s přípravou celého projektu se 12. února od 19 hodin uskuteční ve švermovské sokolovně setkání občanů s prvním náměstkem primátora Miroslavem Bernáškem. „Rádi bychom občanům Švermova chystaný projekt představili a samozřejmě si chceme vyslechnout jejich názory,“ uvedl Bernášek, sám obyvatel Švermova, jenž se podle slov primátora o získání několikasetmilionové dotace významně zasloužil.

„Žádáme o finance na opravu dnes neprůjezdné silnice mezi částí Korea a Hnidousy. Například po ní by totiž mohla vést objízdná trasa v době, kdy bude některá z páteřních komunikací ve Švermově z důvodů výstavby kanalizace uzavřena. Předpokládáme, že další podněty zdejší obyvatelé ještě přednesou,“ doplnil primátor.

Celková částka na kanalizaci Švermova dosáhne sumy 560 milionů korun, přičemž vedle zmíněné dotace se město bude ze svého rozpočtu podílet 180 miliony korun. Po dokončení prací bude podle Jiránka prakticky celé Kladno napojeno na kanalizační řad.