Město Kladno totiž po letech uspělo se svou žádostí u Operačního programu životního prostředí Evropské unie a bude tak moci uskutečnit projekt, jehož celkové náklady jsou více než půl miliardy korun. Podle zástupců magistrátu totiž město nikdy nemělo v rozpočtu tolik finančních prostředků, aby mohlo plošnou kanalizaci zajistit.

Díky tomuto úspěchu bude Kladno moci v následujících letech čerpat zhruba 380 milionů korun. „Řídící výbor tohoto programu schválil náš projekt ve čtvrtek. Po podpisu ministra životního prostředí vyhlásíme výběrové řízení, abychom mohli začít stavět příští rok,“ sdělil kladenský primátor Dan Jiránek.

„Tento projekt jsme několikrát dopracovávali. Naštěstí pro nás hrálo při rozhodování řídícího výboru pozitivní roli, že město je vlastníkem i provozovatelem kanalizační sítě,“ uvedl první náměstek primátora Miroslav Bernášek.

O nutnosti kanalizačního systému se lidé ve Švermově přesvědčují den co den a problémy způsobené chybějící částí infrastruktury mají velmi nepříznivý dopad na jejich každodenní život. Příkladem byl i problém vypouštění splaškové vody z Třebízského ulice do spodnějších, o kterém vás Kladenský deník již několikrát informoval.

Tento případ není podle Patrika Straky ze Švermova nijak výjimečný. „Jako jedni z mála jsme na kanalizaci napojeni, ale vlastně nevím, na co by si měli ostatní stěžovat, když tu panuje tichá dohoda o vypouštění splaškové vody na ulici. Dokonce je tu i strouha, která má sloužit k odtoku dešťové vody, ale lidé do ní vypouštějí i jímky.“

Současná situace ve Švermově tedy vypadá tak, že skutečná a funkční kanalizace je jen v pár ulicích a lokalitou vedou dvě páteřní řady. Naštěstí projekt čističky odpadních dob v Hnidousech je už hotov a tak se pouze připojí. „Z principu je to zcela neutěšený stav a dokonce bych řekl, že časovaná bomba. Když se ve Švermově kopal plyn, pracovníci firem byli úplně zoufalí, protože zastaralé potrubí na mnohých místech praskalo a jímky prosakovaly,“ okomentoval Bernášek a dodal, že spolu s kanalizací dostanou také některé ulice konečně asfaltový povrch.

Na novou kanalizaci by tak mělo být napojeno šest tisíc devět set osob, a to včetně vinařické věznice, části Vinařic a také Mayrovka. „Věznice je totiž do dneška díky velkým výjimkám napojena na zastaralou čistírnu pod libušínskou haldou. Ta už by ale vůbec neměla být v provozu, protože dávno neodpovídá normám,“ doplnil náměstek.