Karnevalové veselí má ve Pcherách už slušnou tradici. Pamětníci odhadují, že trvá přibližně 35 let. Nejvýmluvněji o tom hovoří fakt, že s vnoučaty se přišly pobavit babičky, které si karnevalu před lety užívaly jako děcka!