„Téměř se mi chce zazpívat: Dobrá věc se podařila, věrná láska zvítězila,“ okomentoval poslední krok v záležitosti bezúplatného převodu kasáren kladenský primátor Dan Jiránek. Podle jeho slov má město několik možností využití areálu. Jako nejreálnější se jeví jeho přeměna na vysokoškolské koleje, menzu a nezbytné administrativní zázemí s tím, že budovy by v letních měsících sloužily jako lepší ubytovny pro turisty a sportovce.

„Kasárna se nacházejí v nejexponovanější části města, co se týká dalšího rozvoje. Prostory pro ubytování a stravování, stejně jako plochy pro parkování, zde velmi naléhavě potřebujeme. Na rekonstrukci areálu chce město v budoucnu čerpat dotace,“ nastínil primátor. Pokud by se tento záměr Kladnu nepodařilo z finančních důvodů realizovat, není vyloučena přeměna kasáren na chráněné bydlení pro seniory. Odhady na nutné stavební úpravy jsou odhadovány na stovky milionů korun. Vedení magistrátu už zaslalo některé podklady ČVUT, které v Kladně provozuje fakultu biomedicínského inženýrství.

Studenti této vysoké školy budou v rámci svých ročníkových nebo disertačních prací vyhotovovat různé varianty, jakým způsobem by bylo možné kasárna za rozumných finančích podmínek modernizovat. „Studenti jsou velmi kreativní a slibujeme si od toho, že návrhy budou zajímavé,“ poznamenal Jiránek.
Ačkoli v kasárnách město získá parkovací prostory pro automobily, nehodlá upustit od svého záměru vybudovat další parkoviště v areálu nedalekého Nova Kladno, které by mohlo být podle primátorových slov využíváno také pro obytné karavany, což by vedlo k dalšímu rozvoji turistiky v Kladně a okolí.

V největším středočeském městě nyní působí tři vysoké školy. Vedle zmíněné ČVUT je to soukromá Vysoká škola finanční a správní a také Středočeský vysokoškolský institut. Navštěvuje je několik stovek studentů, kteří v Kladně zatím nemají možnost ubytování na kolejích a většina z nich sem proto musí za vzděláním denně dojíždět.