„Bydlím o kus dál v Kročehlavech a místo pro zaparkování hledám denně pět až deset minut. Zatím jsem pokaždé zaparkovala. Pro lidi, kteří žijí v okolí Kauflandu, to bude ale velmi nepříjemná situace. Na druhé straně, kvůli těm, kteří u obchodu parkují trvale, nemohou někdy zaparkovat zákazníci. A v nedaleké Hřebečské ulici je to ještě horší. Tam prostě nezaparkujete. Závoru už si dalo na své parkoviště i obchodní centrum Oaza, takže se lidem za poslední dobu situace ještě ztížila,“ konstatuje Michaela Zachová z Kročehlav.

Město Kladno hledá plochy a jiné možnosti pro vznik nových parkovacích míst. Rada města rozhodla o zahájení veřejné zakázky na akci „Koncepce dopravy v klidu města Kladna“, což je zjednodušeně řečeno komplexní analýza parkování pro vybrané části města jakými jsou Kročehlavy, Sítná, centrum či Rozdělov, včetně kročehlavského sídliště, kde hypermarket Kaufland na svém parkovišti zavádí závorový systém.

„Vedení města ctí fakt, že u hypermarketu jde o soukromý majetek a vede se zástupci společnosti velmi konstruktivní debatu. Kaufland například chce městu poskytnout své pozemky v bezprostředním okolí provozovny, kde by mohla vzniknout nová parkovací místa,“ sdělil mluvčí města Kladna Vít Heral a dodal: „Konkrétně mohu zmínit pozemek přiléhající po celé délce k prodejně Kaufland ve Švýcarské ulici, kde bychom v případě potřeby a právě na základě výsledků zmíněné analýzy mohli navýšit kapacitu o desítky nových parkovacích míst. Na základě analýzy ovšem mohou být přijata další příslušná opatření nejen v této lokalitě, jako například úprava placených zón či nutnost zavedení pravidel pro udělení rezidenčních oprávnění.“

Samotná analýza počítá se souhrnným sběrem dat za květen/červen 2023, záznamem počtu zaparkovaných vozidel i leteckým snímkováním. Pro zkvalitnění analýzy budou využita data z městského kamerového systému, statistiky o prodeji parkovacích lístků a také informace o přestupcích souvisejících s parkováním. "Kromě stanovení potřebných počtů parkovacích míst analýza ukáže i případnou potřebu úprav placených zón či úprav pravidel pro udělení rezidenčních oprávnění. Kompletní koncepce bude zpracována a odevzdána maximálně do konce listopadu," uzavřel mluvčí města.

Kladenský deník zjišťoval u společnosti Kaufland, kdy konkrétně zamýšlí aktivaci závorového systému před hypermarketem. Mluvčí společnosti Renata Maierl odpověděla: „Spuštění závorového systému je závislé na kolaudaci. V tuto chvíli nemůžeme přesný termín sdělit. Přilehlé malé parkoviště v blízkosti MC Drive zůstává bez závorového systému a zde je umožněno parkování rezidentům bez omezení.“