Velmi vzrušený závěr mělo jinak poklidné středeční zasedání městského zastupitelstva ve slánském Grandu. Vzhledem k tomu, že proti vůli lidí bylo vydáno povolení na výstavbu bioplynové stanice v místní části Kvíc v lokalitě na Těhuli, přišli se místní i lidé z okolních obcí starosty zeptat, jak je to možné.

Mnozí nedokáží pochopit, když věc v červnu i září zastupitelé zamítli, že stavbě nic nebrání. Díky tomu, že starosta Ivo Rubík svým podpisem stvrdil už v dubnu důležitý dokument, byly zbytečné i všechny následné kroky zastupitelů.

Odpůrci stavby v areálu výrobny vajec Ovus, kteří linku na zpracování slepičího trusu a elektrárnu v jednom za svými domy nechtějí, chtějí i nadále starostovo rozhodnutí zvrátit.

Patrně kvůli nezkušenosti se odpůrci na středečním zasedání jen nesměle hlásili do diskuse, kterou starosta ve stejném okamžiku ukončil. Lidé tak v oficiální části nedostali slovo a jejich připomínky tudíž nejsou zaneseny ani v úředním zápisu.

Z Grandu proto zainteresovaní lidé odcházeli rozmrzelí a pevně rozhodnuti si nežádoucí zacházení nenechat líbit. „Demokracie ve Slaném dostává hodně nafrak. Zákony se zde překrucují pro potřeby pana starosty. Bohužel je ve funkci dlouho a dělá to velice šikovně.

Umí v tom chodit. Rozhodnutí zastupitelstva by měl ale dle mě vzít na vědomí a řídit se podle nich. Zastupitelé dvakrát řekli, že s bioplynovou stanicí nesouhlasí a starosta na to stejně nebral ohled," řekl za tábor odpůrců Daniel Řenč z Hrdlíva.

Podle jeho slov jsou některé parametry o stavbě dokonce uvedeny v dokumentaci nesprávně a nesouhlasí ani uvedená vzdálenost prvního stavení od zamýšlené stanice. Slova odpůrce Řenče podpořila i další příchozí.

„Jsem přesvědčena o tom, že starosta Slaného se zastupiteli velmi slušně manipuluje. Zejména noví poslanci, některé procesní věci ještě dokonale neznají a věří mu, poněvadž pan starosta měl dosud dobrou pověst. Velmi mne zarazilo a zaskočilo, že i zastupitelé žili v upřímném přesvědčení, že lidem pomohli bioplynku zastavit a stavební povolení bylo stejně vydáno," podivuje se například Jana Pražáková z Hrdlíva

Slánský starosta Ivo Rubík trvá na tom, že stavba je v souladu s územním plánem a on měl výsostné právo dokument v dubnu podepsat. „Úřad učiní ročně více než sto padesát rozhodnutí. Kdyby se měli ke všemu vyjadřovat zastupitelé, neudělají úředníci nic.

Jako statutární zástupce města jsem měl v dubnu plné právo podepsat, že nemám připomínky k dané stavbě. Vše je v souladu se zákonem o obcích," oponuje námitkám lidí starosta Ivo Rubík, jenž dodal, že naopak starosta Hrdlíva Radek Růžička svoji šanci promarnil a nevyjádřil se tehdy vůbec.

Lidé si dále kladou otázku, proč byl starosta jedním z těch, kteří následně proti bioplynce v červnu hlasovali. Na to Rubík odpověděl: „Odpůrce stavby Pavel Zlámal z Těhule prezentoval na červnovém zastupitelstvu jisté údaje o bioplynové stanici, a to lidi znepokojilo. Věřil jsem mu.

Jeho údaje a výpočty se ale nakonec ukázaly jako nepravdivé. Neměl jsem proto dále pádný důvod měnit svoje dubnové stanovisko," dodal Rubík. Přislíbil, že se nesouhlas zastupitelů objeví na případném stavebním povolení. To se ale podle informací Kladenského deníku nestalo.

Řada lidí se proto netají přesvědčením, že starostu zřejmě vedly k souhlasnému stanovisku osobní důvody. Ten na svoji obhajobu naopak uvádí příklady, kdy počiny ohrožující životní prostředí, coby statutární zástupce města, zamítl.

Stalo se tak v případě Australany zamýšleného průzkumu slánského podzemí, kvůli metodě podzemního zplyňování uhlí nebo při vydání nesouhlasného stanoviska společnosti Dekonta, která chtěla ve Slaném povolit rozšíření svého působiště.

Skupina odpůrců přesvědčených přesto o tom, že zájem starosty jde proti zájmu veřejnosti, předala věc právníkům. „Ti ať rozhodnou, co je správné. Co se týká Dekonty, nedivím se, že to starosta neodsouhlasil. Firma sídlí kousek od jeho novostavby," uzavřel za tábor odpůrců Pavel Zlámal.