Ženy i muži se dozvěděli, jak provádět samovyšetření prsů a jak dále při objevení novotvaru v prsu postupovat. Zástupci pojišťovny pak příchozím podávali informace o možnostech čerpání příspěvků na preventivní vyšetření nebo aktivity související s péčí o zdraví.