Mapování toho, jak lidé vnímají veřejný prostor sídliště, je součástí projektu Kladno 4 better living, který realizuje spolek Halda. Zapojit se do něj mohou jak lidé, kteří v sídlišti přímo žijí, tak ti, kdo v něm tráví nějaký čas.

Přidávat vlastní pocity i komentáře mohou lidé jak prostřednictvím internetových stránek pocitové mapy, tak přímo v kladenské vinotéce Pod Věžákem sídlící ve Vítězné ulici. Tam je pro ty, kteří chtějí vyjádřit svůj názor, k dispozici mapa, kam mohou umístit vlastní vlaječku. Vlaječky jsou podle barvy rozděleny na šest základních pocitů. Vyznačit tak občané mohou například to, kde rádi tráví volný čas, které místo by potřebovalo změnu, nebo také kde se lidé cítí nebezpečně.


„Pocitové mapy jsou stále oblíbenějším způsobem, jak získat základní vhled do silných a slabých stránek veřejného prostoru ve městech," říká předseda spolku Halda Roman Hájek. „Právě to je jedním z cílů celého projektu Kladno 4 better living. Chceme nasbírat co nejvíce informací o tom, jak lidé sídliště vnímají, co se jim líbí, co vnímají jako problém, jak by ho chtěli oživit."

Z těchto vstupů vznikne základní materiál, který by měl být podkladem pro další kroky, například pro architektonickou soutěž na řešení konkrétních míst či problémů sídliště. „Sami tu bydlíme, chceme proto, aby bylo okolní prostředí co nejlepší," doplnil Roman Hájek.