Věrné ukázky ze života a dovedností Keltů v originálním stylovém podání představili v centru města členové Vousova kmene a spolupracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. K vidění byla mimo jiné vybraná keltská řemesla – ražba mincí, kováři, tkaní, výroba šperků a nástrojů denní potřeby.