První jarní sobotu v podvečer 23. března se sejdou také slánští čerti, čertice a čertíčata na louce v rekultivovaném dole Slánské hory, aby přivítali jaro, opekli si odpoledne na ohni pár spekáčků, popovídali si spolu a ve 20:08 se pokusili předat z vrcholu Slánské hory světelný signál směrem k hoře Říp, vzdálené 30 kilometrů.

Čerti a předávají si světlo jako symbol jara z vrcholu na vrchol. Letos potvrdilo účast více než 200 stanovišť po celé České republice i na Slovensku. "Ze Slánské hory by měl být viditelný signál z Vinařické hory, který ale bude směřován směrem k Praze. K nám bude směřovat signál z Budče, která je ale za obzorem nedalekých vršků. I kdyby jsme žádný signál neviděli, budeme se držet stanoveného času, který je pro nás nejpozději ve 20:08," říká vrchní slánský čert Whitejoker.

Jak to vidí keltové?

Prvním jarním dnem člověk symbolicky odhaluje temné závěsy, které halily jeho duši, otvírají se mu oči a vidí svět vcelku, integrálně. Podle některých badatelů se v průběhu jarních rituálů hojně zapalovaly ohně kvůli očistě pastvin od zlých sil a temných zimních démonů. Pravděpodobně hlavně na kopcích.

Podobně jako v alchymii i v Keltském telegrafu má klíčovou roli oheň. Oheň má pro alchymisty božskou moc. Je schopen zničit organické látky, čímž má moc nad životem a smrtí, má schopnost tavit kovy a tím je očišťovat. Je nepřímým důkazem pomíjivosti těla. Z hořících předmětů, které se vyhazovaly do vzduchu, aby tak odehnaly nevlídné duchy a bytosti nám zbyli třeba papíroví draci, thajské létající lampiony, ohňostroje.

Integrální princip…

Akce Keltský telegraf vznikla pod patronací časopisu Regenerace. Každou sobotu nejbližší prvnímu jarnímu dnu se na mnoha kopcích rozsvěcují světla a jejich paprsky mysticky propojují tisíce lidí, kteří se vydali do noční tmy a stále ještě zimního chladu.