Na Kladensku je v současnosti zhruba 162 knihoven, největší podíl mají obecní a školní knihovny. Obecních je v kraji 86. Dvě lékařské knihovny jsou v Kladně a ve Slaném, vězeňská je ve Vinařicích. Dalších pět půjčoven je zřízených v rámci domů s pečovatelskou službou.


Středočeská vědecká knihovna Kladno

Středočeská knihovna v současnosti disponuje celkem se 710 988 knižních svazků, což zahrnuje knihy z výměnného fondu včetně depozitního skladu. Počet výpůjček a návštěv knihovny se rok od roku zvyšuje. „Ústup od čtené knihy není dosud tak markantní. Internet a psané slovo jdou společně ruku v ruce. Internet umožňuje rychlé získání informací a pro naše čtenáře je zcela zdarma. Naopak důvěryhodnost tištěné knihy je stále v myslích čtenářů na vyšší úrovni, než informace internetové,“ uvedla Feldmanová.

„Hlavně se nejedná pouze o získávání informací. Prostředí knihovny je zcela odlišné od domácího. Lidé proto přicházejí do půjčoven hledat i odlišnou a ojedinělou atmosféru,“ dodala.

Od loňska je zde zaveden nový systém sankciování. Za každý den po uplynutí výpůjční lhůty je čtenáři účtována jedna koruna. „Díky externí firmě, která slouží k vymáhájí dlouhodobých pohledávek, se nám daří vypůjčené tituly dostat zpět a obdržet všechny peněžní sankce,“ doplnila vedoucí. Zmínila, že v případě dlohodobého nevrácení vypůjčeného titulu, se může dlužná částka vyšplhat až na několik tisíc korun.

Knihovna vyvíjí mnoho dalších aktivit, mimo jiné pořádá pravidelné výstavy. Od 5. března je v Malé galerii výstava paličkované krajky Ivany Dastychové.


Městská knihovna Kladno

V prostorách Ústřední půjčovny dětské knihy na náměstí Sítná v Kokosu trvá až do 30. dubna výstava fotografií Ivany Rysové Fantazie přírody.
Čítárna pobočky v současné době pořádá bezplatné lekce internetu, výtvarnou soutěž Můj zážitek z cestování.
Nově nabízí informace o vlakových a autobusových spojích, přístup k internetu, prodej turistických známek Město Kladno a kopírování.


Městská knihovna Smečno

Knihovna sídlí v místní základní škole. Její aktivita je převážně zaměřena na dětskou klientelu. Již dlouhodobě pořádanými akcemi jsou besedy žáčků s třídními učiteli v areálu knihovny. Knihovna nabízí též bezplatný přístup k internetu.


Městská knihovna Stochov

Propagace knihovny je též zaměřena pouze na děti a mládež formou besed s předškoláčky a školáky. Knihovna nabízí bezplatný internet a od pondělí by měli být nově zpřístupněny základní informace na internetových stránkách města Stochov.

Městská knihovna Václava Štěcha Slaný
V současnosti pobočka pořádá soutěž ve skládání říkanek Popletené říkanky. V příštím týdnu začíná výstava Stará dáma s mladým srdcem.
Součástí bude i vernisáž s vystoupením žáků 1. základní školy Slaný.

Ve středu bude uspořádána přednáška pro seniory Trénování paměti - mnemotechniky v domě s pečovatelskou službou.


Městská knihovna Velvary

V rámci již třetího pokračování cyklu besed Aby řeč nestála pobočka pořádá se 18. dubna v sále Městského muzea setkání se spisovatelem, moderátorem a známým knihkupcem Vráťou Ebrem.

V současné době vyhlašuje knihovna novou soutěž Dopište to. Počátek příběhu a kontaktní adresu naleznete na internetových stránkách velvarské knihovny. Datum odevzdání prací je 11. května.