Kontejnery jsou podle slov mluvčí kladenského magistrátu Lenky Růžkové určeny na drobný kovový odpad. „Tomu odpovídá i velikost vhozu, která je uzpůsobena tak, aby nemohl nikdo kovy z kontejneru opět vyndávat,“ vysvětluje mluvčí. A co lze do takových kontejnerů umístit? Jsou určeny například na prázdné konzervy, nápojové plechovky, tuby a ostatní kovové obaly, uzávěry, víčka, ale i obaly od kosmetiky.

„Do kontejneru naopak nepatří obaly znečištěné zbytky potravin či chemickými látkami. Obecně jsme pak v diskuzi doplňovali, aby lidé nevymývali jakékoliv obaly od chemických látek, barev a podobně, protože tyto látky se nesmí dostat do kanalizace,“ řekla Lenka Růžková, podle které takto znečištěné obaly patří do sběrného dvora nebo do mobilních kontejnerů na nebezpečný odpad, které jsou pravidelně přistavovány do ulic a jejich stanoviště lidé naleznou buď v kladenském městském zpravodaji, nebo na webových stránkách města.

Pilotní provoz bude vyhodnocen sice až na podzim, už nyní je ale evidentní, že se šedé kontejnery většině občanů zamlouvají. „Věříme, že bude služba dostatečně využívána. Již nyní nám někteří zasílají podněty, kde by další šedé kontejnery také uvítali,“ dodala mluvčí.