Z plastů se v Kladně vloni nejvíc třídily plastové obaly (77,5 %). Převažovaly mezi nimi ostatní pevné obaly, kterých bylo 28,2 %. Následovaly PET lahve s 27,4 % a obalové fólie s 17,4 %. Z papíru se nejvíc odděleně sbíraly tiskoviny. Bylo jich 57,4 procenta. Za nimi byly papírové obaly s 27,7 % a jiný papír zabral 13,8 %.

„Třídění odpadu je v dnešní době nezbytné a mě velmi těší, že si to Kladeňáci uvědomují. Odpovědný přístup a snaha maximálně a opakovaně využít to, co spotřebujeme, je společensky odpovědné, šetrné vůči životnímu prostřední a ohleduplné vůči budoucím generacím,“ řekl primátor Dan Jiránek.

Z detailního rozboru tříděného odpadu, který v dubnu provedlo město Kladno ve spolupráci s obalovou společností EKO-KOM také vyplynulo, že skladba sbíraných komodit v podzemních kontejnerech je obdobná jako v těch běžných a výsledky v Kladně jsou srovnatelné s republikovými. A to i co se týče nežádoucích příměsí odpadů, kdy je výsledek v Kladně dokonce lepší, než je průměr České republiky. „Fakt, že odpad, který produkují obyvatelé Kladna, nevykazuje vyšší míru znečistění, dokládá uvědomění a disciplinovanost Kladeňanů v oblasti třídění,“ uvedl regionální manažer společnosti EKO-KOM Pavel Kubásek.