V roce 2018 činily náklady na odpady více než 76 milionů korun ročně. Město na poplatcích vybralo 35 milionů a obdrželo dalších 7 milionů za vytříděný odpad. Radnice tak dotuje odpady 34 miliony korunami. Zatímco v roce 2011 bylo vyprodukováno více než 18 tisíc tun odpadů, v roce 2018 bezmála 21 tisíc tun.

„Po analýze je jasné, že rozdíl mezi příjmy a náklady na komunální odpad stále roste. Poplatky za odpady se nezvyšovaly několik let. Od roku 2000 se zvýšily pouze jednou, a to ze 492 korun na 600 korun v roce 2013,“ řekl primátor Dan Jiránek. „Poplatek se netýká dětí do 3 let věku a občanů starších 70 let,“ dodal.

V ulicích města jsou k dispozici, vedle kontejnerů na komunální odpad, také kontejnery na plasty, papír, dva druhy skla, elektroodpad a také biodpad. „Kromě klasických kontejnerů se staráme o podzemní kontejnery na tříděné odpady,“ řekl Radovan Víta, vedoucí odboru životního prostředí. Město provozuje i sběrné dvory a další bude zapotřebí v Kročehlavech. V současné době se náklady na jednoho poplatníka pohybují kolem 1100 korun, radnice tak doplácí necelých 500 korun.

Cílem úpravy poplatku je narovnat současný stav do realističtějšího poměru příjmu a nákladů na odpady, přičemž se neustále zvyšují ceny služeb, pohonných hmot a náklady na zaměstnance.

Například v Berouně, Stříbře, Přerově, Chebu a dalších městech je poplatek za odpady dnes o 100 vyšší než v Kladně, v Humpolci o 180 a v Kaplicích se platí 850 korun ročně.

“Nová výše poplatku bude projednána zastupitelstvem města Kladna a stanovena vyhláškou 2/19. Po jejím schválení bude účinná od 1.1.2020. Věříme, že tímto krokem snížíme narůstající rozdíl v příjmech a výdajích města na komunální odpady,“ uzavřel primátor Jiránek.