Antonín odešel s rodiči jako malý chlapec do Ameriky, kde rodina vyhledala pomoc u komunity krajanů. Otec byl horník a příliš se jim nedařilo, odstěhovali se proto do města Brainwood. Antonín začal pracovat v dolech stejně jako jeho otec, ale měl mnohem vyšší ambice. Chodil do večerní školy a šetřil peníze, aby si mohl založit vlastní podnik. Vystřídal ještě několik zaměstnání a za uspořené peníze si pořídil povoznictví.

Přitom nabíral první zkušenosti v politice. V roce 1900 přijal funkci soudního vykonavatele a o dva roky později byl zvolen poslancem zákonodárného sboru státu Illinois. V roce 1909 úspěšně kandidoval za Demokratickou stranu do chicagské městské rady a byl považován hlavně za reprezentanta české menšiny. Roku 1922 byl radním okresu Cook County, jehož počet obyvatel dosahoval úctyhodných čtyř miliónů obyvatel. V roce 1928 se stal lídrem Demokratické strany okresu Cook County a neúspěšně kandidoval do Senátu USA.

Starostou Chicaga se stal v době, kdy město ovládali gangsteři v čele s Al Caponem. Byl jím ale jen dva roky, v březnu 1933 zemřel v Miami na následky střelného zranění.

Dodnes se spekuluje, zda střely z revolveru italského přistěhovalce Giuseppa Zangary skutečně směřovaly proti čerstvě zvolenému prezidentovi Franklinu Delano Rooseveltovi, se kterým jel Antonín Čermák v autě, nebo jestli mířily na chicagského starostu, nepohodlného gangsterům. "Jsem rád, že jsem to byl já, a ne vy," řekl Čermák údajně Rooseveltovi, když ho zasáhla kulka. Po třech týdnech Anton Joseph Cermak zraněním podlehl.

Dva měsíce před jeho šedesátými narozeninami tak skončil životní příběh politika, který vysokého postavení dosáhl doslova od píky. Chicago bylo v té době druhým největším českým městem po Praze. Antonín Čermák byl ženatý a zanechal po sobě tři dcery.