Současné prostory školy už jsou kapacitně nedostačující. V budoucnu by měl v areálu vzniknout i kampus. Nápad se při nedávné návštěvě Kladna velmi zamlouval i ministryni pro místní rozvoj Kláře Dostálové, která nastínila i možnosti čerpání dotačních titulů na přestavbu.

V dosud využívaných prostorách přibyla v posledních letech řada moderních učeben či laboratoří zaměřených na praktickou výuku. Například v prosinci fakulta otevřela novou laboratoř robotické rehabilitace, která se svým vybavením řadí k tuzemské špičce. „Studenti díky tomu začali využívat také virtuální učebnu simulující různé situace, například dopravní nehody. Slouží jim i laboratoř s preparáty z reálných lidských orgánů i lidských těl a také několik učeben s potřebným vybavením pro fyzioterapeutickou praxi. Všechna tato zařízení jsou prostorově velmi náročná,“ podotýká děkana fakulty Ivan Dylevský.

Termín, kdy fakulta využije nové prostory, zatím není určen. Nejdřív je potřeba budovu zrekonstruovat, což si podle odhadů vyžádá investici ve výši několika desítek milionů korun. Postupně by mělo vzniknout nové zázemí pro studenty. Některé menší budovy v areálu naopak čeká demolice. Plánovaný kampus by měl sloužit nejen studentům, ale i veřejnosti.

Fakultu biomedicínského inženýrství studuje na 1500 mladých lidí.