Provozní změny se pacientů dotknou minimálně. „Péče o hospitalizované pacienty nebude v žádném případě ohrožena ani výrazně omezena. Ambulancí se odstávka energie téměř nedotkne, omezena bude jen možnost diagnostiky prostřednictvím zobrazovacích metod,“ upřesňuje Jaromír Bureš, předseda představenstva kladenské nemocnice.

V době přerušení dodávky elektrické energie bude mimo provoz celé radiodiagnostické oddělení a pro akutní případy bude fungovat pouze pojízdný rentgen.

„Ostatní vyšetření a operace, které lze posunout, budou odloženy na dobu opětovného spuštění dodávky elektrické energie. V době výpadku se budou provádět pouze akutní operace. Záchranná služba byla o omezení příjmu akutních pacientů v předstihu informována. Provozu porodnice se výpadek nedotkne vůbec,“ dodává Bureš.