„Věřitelé kladenské Poldi a Poldi Trade schválili jako další pokračování prodejního procesu opakovanou dražbu. Ta se bude konat koncem června. Přesné datum bude upřesněno později. Vyvolávací cena bude opakovaně činit 160 milionů korun, stejně jako tomu bylo při dražbě v dubnu. Před dražbou se uskuteční dvě prohlídky areálu pro zájemce, přičemž jejich termín bude také ještě upřesněn,“ potvrdil v pondělí dopoledne Kladenskému deníku správce konkurzní podstaty Adam Sigmund. Kolik zájemců o koupi Poldovky dorazí tentokrát, zatím není jasné. Minule dorazilo vážných zájemců osm, byli nejen z Čech ale i ze západní Evropy, přičemž se dělala ještě i prohlídka navíc, potvrdil Jaroslav Hradil z dražební společnosti Prokonzulta.

Kromě opakované dražby se nabízela cesta prodejního tendru, což by ale celý proces prodloužilo o další měsíce.

Kvůli zmařené aukci, původní vydražitel - Společnost Compagnia del mediterraneo Steel se sídlem v Brně Poldovku nedostane, ale nevrátí se mu ani celá vložená dražební jistota, která byla ve výši 17 milionů korun. Procesní úkony mohou pohltit až několik milionů korun, potvrdil správce konkurzní podstaty Adam Sigmund.

Brněnská společnost, která v dubnu Poldovku vydražila, kromě toho, že neposlala peníze na účet, žádné oficiální stanovisko nevydala a důvody nesdělila. Stejně tak otálela i se složením finanční jistoty před dražbou, kdy se do posledka nevědělo, kdo vůbec do aukce půjde. Podle Jaroslava Hradila z dražební společnosti je to ale u takto velkých obchodů běžné, že vážný zájemce zůstává do poslední chvíle v anonymitě.

Přestože to před měsícem na dražbě vypadalo, že brněnská společnost má o Poldovku eminentní zájem a zájemce, který jí dýchal při aukci na záda, přeplatila ve finále jen o minimální částku, přišlo všechno vniveč. Proč vydražitel peníze na konto včas nedodal, je otázkou. Zajímavé je i to, že vítěz aukce, brněnská společnost Compagnia del mediterraneo Steel, byla, podle obchodního rejstříku, založena jen měsíc před dražbou, 2. března a předmětem její činnosti je správa vlastního majetku.

Co krachu Poldi předcházelo?

Soud loni v březnu povolil Poldovce reorganizaci, vedení se ale nepodařilo splnit její podmínky, například splacení dluhů, jež vznikly před úpadkem společnosti. Pomoci měl nový investor, jednání ale nevyšla. V Poldi dříve fungovaly provozy ocelárny, kovárny, dokončující výroby a tepelného zpracování. V obou dnes vydražených firmách ještě donedávna pracovalo 150 lidí.

Po roce 1989 podnik přišel o velké energetické a vojenské zakázky. Pod vedením Vladimíra Stehlíka se  jednotlivé části holdingu postupně dostaly do konkurzu. Rozpadem obřího podniku vznikla řada menších firem. Některé z nich, jako například Strojírny Poldi nebo Sochorová válcovna provozovaná Třineckými železárnami, fungují dodnes.