Při setkání se řešily zejména úpravy náměstí Karla Kindla a jeho blízkého okolí. Kruhák bude v lokalitě zachován, neboť se jeví jako nejlepší z předložených variant na veřejném projednání v loňském roce.

„Je zachován stávající dopravní režim, ale zvětší se středový kruh v objezdu. Na tomto místě se pak můžou konat například nějaké akce,“ sdělil radní Lukáš Hanes. Kromě toho počítá město s výsadbou další zeleně a celkově lepším napojením na pro chodce.

„Návrh upravuje tvar křižovatky a odstraňuje nebezpečná místa. Vytváří zejména bezpečné pěší průchody v hlavních trasách, prodlužuje délku autobusové zastávky, v místech napojení na komunikace lépe definuje přednosti v jízdě. Ve stávajících asfaltových plochách doplňuje zelené a odpočinkové plochy, zejména se jedná o veřejný prostor v jižní části křižovatky. Ten je nyní navržen v kombinaci zelených ploch, stromové výsadby a veřejného zpevněného prostoru,“ prezentoval občanům studii architekt Ivan Bergmann.

Lidem na Bressoně se například nelíbí nedostatečně značený přechod pro chodce a požadovali také rozšíření některých chodníků v Severní ulici. Radnice navíc přislíbila, že zde bude upravena autobusová zastávka. Za ní vznikne malý parčík s herními prvky a odpočinková zóna v lokalitě bude vysazeno okolo deseti stromů

Kromě dalšího se od primátora Dana Jiránka lidé dozvěděli, že město počítá s úpravou světelné křižovatky v Rozdělově u Kostela, kde by měl rovněž přibýt kruhový objezd a stejně tak se v kruhovou změní i dosavadní křižovatka ulic Vítězná – Rakovnická – Smečenská.