Doktorka Dvořáková získala ocenění Za mimořádný přínos k reflexi novodobých dějin. Rodačka z Kladna je mimo jiné autorkou první životopisné knihy o Miladě Horákové a také rozsáhlé knihy o třetím odboji. Je členkou Konfederace politických vězňů, Klubu Milady Horákové a dalších. Ke svému ocenění řekla: "Vzpomínám na situaci před dvaceti lety, kdy jsem vydala první knihy o protikomunistické rezistenci. Tehdejší první předseda Konfederace politických vězňů, generál Rudolf Pernický, mi řekl: „Vy pro nás tolik děláte!“ řekl to z pohledu politického vězně. Pro mě to byla obrovská pochvala,“ říká spisovatelka.


Jak dále pokračuje oceněná Kladeňačka, pochvala Rudolfa Pernického ji tehdy velmi dojala. „S dojetím jsem mu slíbila, že pokud mně síly budou stačit a zdraví sloužit, budu dělat tak, jako dosud. Nyní děkuji také za současnou cenu, kterou jsem převzala v Senátu,“ řekla Kladenskému deníku Zora Dvořáková. 

To, že tato velmi činorodá dáma svoje sliby plní, dokladuje i její další chystaná kniha s názvem Děsivý červenec 1950. Že se ani tentokrát nejedná o zábavnou literaturu, potvrzuje sama autorka. Knihu, která má vyjít už 25. února příštího roku, věnuje i tentokrát lidem odsouzeným v politických monstrprocesech v 50. letech minulého století.

„Veřejnost si málokdy uvědomuje, že se nejednalo pouze o skupinu třinácti odsouzených a popravených lidí ve skupině kolem doktorky Milady Horákové. Odsouzených lidí k dlouholetým žalářům, na doživotí i k trstům smrti bylo mnohem více. Následovalo totiž dalších 36 procesů, ve kterých bylo odsouzeno dalších 640 lidí i k trestům absolutním. A ti byli zlikvidováni během jednoho měsíce července roku 1950,“ dodává spisovatelka. Publikace bude mít více jak 380 stran a doplněna zhruba 80 dobovými fotografiemi. 

Životopis
Spisovatelka Zora Dvořáková se narodila v Kladně 15. prosince 1934. Po absolvování obecné školy vystudovala osmileté gymnázium, které zakončila maturitou v roce 1953. V obtížném období první poloviny 50. let nebyla z kádrových důvodů přijata ke studiu na vysoké škole a odešla pracovat jako učitelka do pohraničí.Teprve po částečném uvolnění politické situace se na vysokou školu dostala a vystudovala historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Dlouho působila jako odborná pracovnice ve Státní památkové péči v Praze. Účastnila se příprav a realizace nejrůznějších muzejních a památkářských expozic, včetně československého podílu na některých světových výstavách. Během normalizace jí bylo znemožněno nadále pracovat v původním oboru, soustředila se proto na individuální vědecké bádání a literární činnost.

Svůj zájem věnovala sociální a kulturní problematice českých zemí v 19. a 20. století a zejména některým předním osobnostem našeho národa. Společně s Jiřím Doležalem je spoluautorkou první životopisné publikace o životě Dr. Milady Horákové. Zora Dvořáková patří k uznávaným autorkám literatury faktu a za své celoživotní dílo získala v minulosti například Cenu Miroslava Ivanova. V roce 2009 získala Cenu města Kladna.