Projekt si klade za cíl posílit u mladých lidí zájem zejména o učňovské obory, i proto, že je v Česku za posledních dvacet let zoufale málo řemeslníků. Děti totiž při odchodu ze základních škol často volí humanitní obor, který mnohdy ani nedokončí. Případně ani po vystudování nenacházejí mnozí absolventi uplatnění na trhu práce. I to se má změnit. Projekt navíc napomůže talentovaným a znevýhodněným žákům.

„Zaměření na odborné vzdělání je z mého pohledu velmi důležité. Tento projekt je skutečně ojedinělý a já jsem opravdu rád, že pilotní ověřování budeme realizovat na naší škole,“ řekl ředitel školy Petr Paták.

„Pro nás je prioritou kvalita odborného vzdělávání s důrazem na posilování dovedností žáků, aby byli úspěšní při uplatnění na trhu práce. Těší mě, že zúročíme naše pedagogické zkušenosti a díky poskytnutým penězům budeme uskutečňovat aktivity, které bychom jinak realizovali velmi těžko,“ dodal. Kladenská škola se navíc od září nově spojí se zanikající zemědělskou školou ve Středoklukách, odkud přestoupí řada studentů a někteří pedagogové.

Speciální granty

Investici do vzdělání mladé generace považují za nesmírně významné i manažeři z Nadace rozvoje občanské společnosti. „Věřím, že nadace může tímto pilotním projektem pomoci nastartovat potřebné změny v oblasti vyrovnání příležitostí na kvalitní vzdělání,“ řekla Taťána Plecháčková, ředitelka nadace.

Nadace rozvoje občanské společnosti rozdělí mezi školy celkem 30 milionů korun, díky nimž budou moci studenti dosáhnout například na speciální kurzy a zvýšit tak do budoucna svoji uplatnitelnost na trhu práce. Učitelé navíc budou moci modernizovat výuku.

Co projekt přinese?
Podpoří znevýhodněnou a talentovanou mládež ve vzdělávání a při vstupu na trh práce, zvýší atraktivitu řemesel a odborného vzdělávání a v neposlední řadě dojde k propojení škol, státní správy, firem a veřejných institucí ke zlepšení odborného vzdělávání obecně.

NROS
Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) patří k nejstabilnějším nadacím v České republice, která podporuje vzájemně a veřejné prospěšné aktivity neziskových organizací, a tím posiluje občanskou společnost. Od svého založení úspěšně podpořila více než 8 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů pocházejících z individuálních či firemních zdrojů. Specializuje se mj. i na firemní filantropii.

SOŠ a SOU Kladno, náměstí Edvarda Beneše
Připravuje v teoretickém a praktickém vyučování žáky ve čtyřletých maturitních a tříletých učebních oborech pro jejich budoucí povolání. Hlavním jejím mottem je realizovat vzdělávací proces tak, aby ze školy odcházeli všestranně připravení mladí lidé, kteří se vždy dobře uplatní na trhu práce. Zárukou kvalitního vzdělávání je stabilizovaný, kvalifikovaný a zkušený pedagogický sbor. Žáci zde nacházejí prostor pro seberealizaci, rozvoj své osobnosti a všestrannou přípravu pro svůj profesní život. Je to otevřená, efektivní, fungující a moderní škola.